Kjære Lørenskogs kommunemennesker.

Det er ikke lett for en vanlig borger som har lang fartstid bak seg i vårt stabile sosialdemokrati å forstå beslutninger, og, det jeg vil kalle kommunal logikk. Som nyinnflyttet til kommunen for et par år siden ble jeg imponert og glad over å møte skriftlig kommunal info om møter, og løfte om en åpen kommunikasjon på Veiviseren kafe. Så inntraff jo pandemien som satte stopper for den slags utveksling, uten at kommunen kunne lastes for det.

Men, på mitt nye bosted i Haneborg Panorama har vi slett ikke mistet kontakten med kommunen. Ikke før var utearbeidene rundt blokkene ferdig, før vi fikk klar beskjed fra kommunen om at grussletta i bakkant av blokkene hvor vi ville skjøte på med parkering av noen gjestebiler, var friområde. Ikke noe besøksparkering der nei, selv om vi har skog og lekeområder i overflod.

Vel, så ble det for besøkende som kom til vår fort oppfylte parkeringskjeller å parkere i Åsveien. Trangt om plassen, men det gikk med et skrik. Men kommunikasjonen fløt godt og fritt fra kommunen, og det tok ikke lang tid før vi ble tilgodesett med en felles SMS som fortalte at nå skulle det ikke lenger være lov å parkere i Åsveien. Etter en telefon til kommunen forstod jeg at dette var til vårt eget beste i trafikksikkerhetens navn må vite.

Det som virker mindre forståelig er at den samme kommunen som hegner om femti kvadratmeter gold grusslette som friområde, og også hegner om min trafikksikkerhet, stiller offentlig vei til full rådighet for entreprenørene som bygger i området. Hver dag er en tur opp og ned Ødegårds vei rene storslalommen, med øynene på stilk og hjertet i halsen. Det går så søla spruter, søle fra byggeplassene, mens offentlig vei fylles med opplasting av byggematerialer og anleggsmaskiner. En må legge til rette for utbygging og framskritt må vite, og veitrafikkloven og annet lovverk, som regulerer offentlig ferdsel, er vel bare å betrakte som veiledende for kommunale myndigheter.

Det skal dog sies at jeg har bidratt solid til det lokale næringslivet, ettersom bilen etter få turer i Ødegårds vei må vaskes for at lykter, skilt og blinklys skal synes.

Om støvføyka representerer en helserisiko, det overlater jeg til kommunen å vurdere. De virker jo så habile på slikt.

Tom Harald Martinsen, Haneborg