Hit strøm­mer hyt­te­fol­ket fra Romerike: – Man­ge drar her­fra og rett på jobb

Dag­lig le­der Otto K. Blix Hul­bak opp­le­ver at det har opp­stått en ny trend, der folk kjø­per hyt­te en knapp halv­ti­me fra hjem­met sitt.