Med 19 mot 16 stemmer (Ap) vedtok det nye kommunestyret i Rælingen at ethvert medlem av kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt.

Når Arbeiderpartiet sist tapte en avstemning i kommunestyret er svært lenge side. Saken var den første med Ståle Grøtte (Ap) som ordfører.

– Det viktigste var selvsagt saken, men samtidig markerte avstemningen at vi nå er et kommunestyre som ikke er avhengig av Ap for å få flertall, sier Simon Friis Larsen (KrF) om den historiske avstemningen.

Saken gjaldt revisjon av møtereglementet for kommunestyret, formannskapet, utvalg og andre folkevalgte organ i den nye kommunestyreperioden 2019-2023, og det var Friis Larsen som kom med forslaget som fikk flertall.

Det vedtatte punktet blir tillagt kapittelet om reglement for folkevalgtes innsynsrett i Rælingen kommune.