Er det greit å slippe unna med å være uærlig, og straffe næringsliv og innbyggere unødvendig? Eller er det på sin plass å forholde seg til sannheten, forholde seg til reelle tall, og etterprøvbare fakta?

I valgkampen 2019 (og årene før det), samt tiden etter valget har de rødgrønne partiene i Ullensaker påstått at kommunens økonomi er dårlig- en historie som ikke stemmer. På tross av at undertegnede har vært tindrende klar på at dette en historie uten snev av sannhet, fordi lokalmedia ikke har etterlevd sitt samfunnsoppdrag med å sjekke om påstandene og historien er korrekt, og på tross av at tallene viser en annen sannhet, har historien fått lov til å leve sitt eget liv. Det er kritikkverdig.

Hva med å forholde seg til tallene?

Nå foreligger regnskapet for 2021 i Ullensaker kommune– og tallene lyver ikke denne gangen heller. Så skynder jeg meg å si at det heller ikke er jeg som har funnet opp tallene, de er offisielle fra kommunen, og er det reelle bildet av kommunens økonomi. Regnskapet for 2021 viser på netto driftsresultat på ca. 133 millioner kroner. I tillegg påvirker selvkostområdene regnskapet positivt, slik at kommunen kan sette nærmere 220 millioner kroner til disposisjonsfond. De som da tror dette er spesielt for 2021 tar feil. Kommunen har gått med overskudd hvert eneste år siden starten av 2000-tallet - med ett unntak. La meg samtidig minne om hvem sine penger dette egentlig er – jo det er innbyggernes penger. Hvordan kan media som har som oppgave å se myndighetene i kortene sitte stille i båten og ikke evne å stille et eneste kritisk spørsmål ved historien de rødgrønne partiene forteller?

Hvorfor reagerer jeg?

Dette innlegget er ikke det første om dette tema, og det blir ikke det siste. Så kan man lure på hvorfor jeg reagerer. Jo, jeg reagerer som ombudsmann og som politiker fordi jeg misliker at man forsøker å skape en falsk historie, og slipper unna med det. Jeg reagerer fordi det er innført en eiendomsskatt det ikke er behov for, jeg reagerer fordi de innbyggerne som trenger kommunal bostøtte ble fratatt denne, jeg reagerer fordi innbyggere som sliter med høye strømpriser ikke får støtte på tross av kommunens gode økonomiske situasjon. Undertegnede og Ullensaker Frp har gjentatte ganger kommet med forslag og budsjettforslag som ville gjort noe med dette. Men de rødgrønne har turet frem – og antall kritiske spørsmål har vært lik null. Argumentet for den reelle politikken som føres – at kommunen har så dårlig økonomi. Men, det stemmer jo ikke. Når skal folk, media, og velgere faktisk reagere?

Ullensaker Frp er opptatt av folk

Vi er et parti som er opptatt av å sikre at Ullensaker kommune leverer gode tjenester til våre innbyggere innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Det gjorde vi når vi satt i posisjon med våre borgerlige venner. Vi leverte overskudd, men sikret samtidig at de som bor i kommunen hadde et av landets rimeligste avgiftsnivåer. Nå er det bildet endret seg. Avgiftene går opp, kostnadene for deg som innbygger øker, og vil fortsette å øke. De som trenger hjelp får mindre igjen, og historien man får fortalt stemmer ikke.

Vi er opptatt av å sikre sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Vi har stor respekt for det enkelte menneskets rett til å bestemme over eget liv og økonomi. Frp vil at folk skal få beholde mer av sine egne penger, og det er fullt mulig å få til samtidig som man hjelper de som trenger det mest. Dagens posisjon i Ullensaker slipper derimot unna med påstanden om at man har så dårlig økonomi – men realiteten er et overskudd på 133 millioner kroner. Matematikk, budsjett og regnskap handler om mer enn polemikk i mediene – det handler om folks hverdag.

Tom Staahle, Kommunestyremedlem, Ullensaker Frp