I 2026 trekker Forsvaret sine aktiviteter ut av Kjeller og Forsvarsbygg som eier av 1100 dekar, selger seg ut av området og byggene. Veteranflyklubben som er den store pådriveren og arrangør av bl.a. flydagen, har en base her med ca. 20 fly som er over 50 år gamle og er klassifisert som kulturminner.

Enorm kunnskap

Medlemmene sitter inne med enorm kunnskap om vedlikehold og flyging av disse flyene. En kunnskap det ikke er mulig å finne i andre deler av landet. I tillegg finner vi balnt annet Helitrans med 15 ansatte, div. verksteder, Kjellers flyhistoriske forening, flymekanikerlinjen for Skedsmo vgs.

Allerede i 1912 kom det første flyet til Kjeller. Det ble oppstarten til Hærens Flyvesen, som opprettet sin base på Kjeller i 1914, og i 1915 begynte man med bygging og vedlikehold av fly. I 1916 tok en av norgeshistoriens største helter, Roald Amundsen det første internasjonale flysertifikat her.

Bombet

9. april 1940 ble flyplassen bombet av tyskerne før den ble okkupert med tanke på å utvide flyfabrikken til å bli en vedlikeholdsbase for tyske fly. Dette førte til at de allierte bombet flyplassen i 1943. Det ble sluppet ca. 800 bomber og 10 mennesker omkom, sju tyskere og tre sivile nordmenn. Tapet ble større i 1944 da de allierte på nytt bombet flyplassen. Grunnet feilberegninger ble mange sivile hus truffet og 12 nordmenn ble drept i angrepet og ytterligere 7 skadet.

I etterkrigstiden fortsatte Forsvaret sitt arbeid og utvidet virksomheten i takt med Luftforsvaret. Inntil 2011 var Kjeller Luftforsvarets hovedverksted og drev med vedlikehold av aggregater, radarer, radio-, tele- og datautstyr i tillegg til fly, flymotorer og flysinstrumenter.

Rutefly

At Kjeller også har hatt sivil rutetrafikk er noe ikke alle vet. Det skapte kaos i 1938 da den verdensberømte Sonja Henie landet på Kjeller med rutefly. 150 soldater måtte stå vakt for å holde Lillestrøms befolkning i sjakk. En annen person som benyttet seg av den tidligere rutetrafikken herfra, var folkekongen Olav V.

En stor del av Lillestrøms befolkning har forfedre med Kjeller som arbeidsplass og har egne historier om og fra flyplassen. En funfact som kanskje ikke mange er klar over, er at man i etterkrigstidens rushtid måtte stenge flystripa for flytrafikk, slik at arbeiderne kunne sykle korteste vei til og fra arbeide.

Lekeplass for få?

I dagpåstår noen at Kjeller uten Forsvaret vil bli en lekeplass for et fåtall interesserte og at historien kan bevares uten fly i lufta. 70 prosent av Lillestrøms befolkning ønsker å bevare Kjeller med veteranfly i luften og et luftfartøyvernsenter. Folkets Røst er enige og mener kunnskapen og historien best kan ivaretas for fremtidige generasjoner på denne måten.

Lena Kjøhl, 2.-kandidat, Folkets Røst, Lillestrøm