Lillestrøm og omegn pistolklubb (LOP) kjemper naturlig nok for å beholde banen, men innlegget til Are Fosjord 6. september er svært forvrengt og kan ikke stå uimotsagt.

Les også

Korpåsen - en pistolbane til besvær!

Tull

Fosjord skriver at LOP «fikk berettiget forventning om at de [bygningene] var ansett som lovlige» når kommunen «ikke påberopte at skyteskuret og klubbhuset var ulovlige». Dette er med respekt å melde tull.

Ikke engang i Lillestrøm er det slik at ulovligheter blir lovlige bare de har vart lenge nok. Kommunen, Statsforvalteren og Departementet har alle slått fast at bygningene er ulovlig oppført i et LNF-område.

Fosjord skriver videre at nærmeste nabo har sendt inn klager og at dette har resultert i flere omganger hos diverse instanser, men at «resultatet av dette er at samtlige instanser ikke har gitt forbud mot å skyte». Snakk om å lese Bibelen som en viss mann!

Les også

Faktafeil om pistolbane

Både naboer og LOP har sendt inn klager, men det er LOPs klager som har gått i runddans mellom kommune, statsforvalter, sivilombud og departement. Dette har pågått så lenge at LOPs advokat i april innrømte at alle klagemuligheter var uttømt!

Bygningene

Det er riktig at ingen instanser har gitt forbud mot å skyte. Det skyldes at retten til å skyte faktisk ikke har vært tema i denne langvarige saken. LOP forklarte selv på forbilledlig måte i 2020 hvorfor pistolbanen ikke kan brukes dersom de ulovlige bygningene rives, og i november skrev Departementet: «Dersom tillatelsen fra 1977 trekkes tilbake, må driften av pistolbanen opphøre [ ...]. Som Statsforvalteren også påpeker har tiltakshaver hele tiden vært klar over at tillatelsen fra 1977 var midlertidig, og at denne kunne trekkes tilbake av kommunen når som helst. LOP har derfor ikke berettigede forventninger om å få beholde tillatelsen for skytebane og støyvoller».

Midlertidige

Alle tillatelser for Korpåsen har vært midlertidige, men banen har ligget der i 46 år. Det er å strekke begrepet midlertidighet temmelig langt. Nå må kommunen sette sluttstrek! Når pistolbanen avvikles, åpner det området for alle som i dag skremmes vekk av skytestøyen. Ryttere, syklister og fotturister kan ta i bruk den utvida turstien som kommunen åpnet etter flommen i august. Dette kan bli en flott løype for alle.

Sverre Solberg, Naturvernforbundet i Lillestrøm