– Læreren slo av pekestokken første dagen

– Læreren kunne ofte løfte urolige elever etter ørene. Det var andre tider i skolen før, minnes Alf Stefferud.