«Helseraadet besluttet at meieriet bør brændes og fjernes hurtigst mulig»

Les de historiske RB-titlene.