HiOA setter Kjeller på sidelinja

REKTOR: I dagens orientering til HiOA-styret fra rektor Curt Rice er Kjeller diskvalifisert på grunn av avstanden på 3,3 km fra Lillestrøm stasjon. Her er han på Kjeller. Foto. Vidar Sandnes

REKTOR: I dagens orientering til HiOA-styret fra rektor Curt Rice er Kjeller diskvalifisert på grunn av avstanden på 3,3 km fra Lillestrøm stasjon. Her er han på Kjeller. Foto. Vidar Sandnes

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er ikke bestemt at Høgskolen i Oslo og Akershus skal flytte fra Kjeller. Likevel: Et unntak i Finansdepartementet setter Kjeller igjen «på perrongen» når seks utbyggere får kappes om å bygge nytt i Lillestrøm.

DEL

Det går fram av «Status på nytt campus i Lillestrøm» til HiOA-styret, som møtes fredag.

I notatet er Kjeller «faset ut», etter at Finansdepartementet har gitt HiOA unntak fra bestemmelsene om såkalt konseptvalgutredning. Dermed slipper HiOA å beregne konkret hva det vil koste å bli på Kjeller, målt mot kostnadene ved å leie nytt bygg sentralt i Lillestrøm.

Tungt premiss

I notatet er gangavstand til Lillestrøm stasjon et tungt premiss: «Siden ett av de viktigste kriteriene er 5–7 minutters gange fra Lillestrøm stasjon, kan ikke alternativet å bli værende på Kjeller inngå i konkurransen».

– Formelt sett er ikke Kjeller ute i dag. Men i utlysningen av en kravspesifikasjon vil vi, og er vi pliktig, å videreføre kravet om lokalisering innenfor gangavstand på 5–7 minutter fra Lillestrøm stasjon. Da vil Kjeller i praksis være ute. Kravene er under utvikling og skal vedtas på nyåret, med planlagt utlysning av konkurransen i februar, sier DI-direktør Asbjørn Seim, som er prosjektansvarlig. Kravene skal vedtas i januar. I februar utlyses konkurransen.

I orienteringsnotatet heter det slik om Kjeller:

«Dagens beliggenhet på Kjeller er uheldig med tanke på å opprettholde og videreutvikle forskning og utdanning ved denne delen av HiOA.»

-Overrasket og skuffet

Direktør for Kjeller innovasjon, Mariann Ødegård, er overrasket:

– Vi har hele tiden trodd at null-alternativet skulle utredes. Vi har et meget godt samarbeid med HiOA gjennom innovasjonsprosjekter, spesielt design. Et levende og aktivt campus her på Kjeller ville bidratt til å styrke dette samarbeidet, sier hun.

Forvirring om Kjeller

Foran styremøtet hersker det forvirring blant styremedlemmer om Kjellers status.

– Jeg har inntrykk av at Kjeller er ute, men dette er et spørsmål styreleder må besvare, sier Torger Ødegaard, eksternt styremedlem.

Styreleder Trine Syvertsen skriver i en sms dette:

«Henvendelser må rettes til rektor. Det er han som innstiller sakene til styret.»

Det har ikke lykkes RB å komme i kontakt med rektor Curt Rice, men hans mediekontakt henviser til prosjektleder Seim. Henvendelse til en rekke styremedlemmer er ubesvart.

Unntak: Leie er leie

Departementet ser det slik at flytting fra Kjeller ikke er endring av konsept, fordi HiOA fortsatt skal være leietaker «innenfor samme geografiske område».

3,3 km skiller stasjonen og Kjeller.

Det kan bli høyskole på terminaltomta

Det som er klart, er at det blir færre kvadratmeter for høyskolen i et nybygg:

– Driftsutgiftene i nye lokaler skal ikke overstige dagens rammer. Vi får tidsmessige og effektive arealer tilpasset våre behov som universitet, det styrker profilen vår og gir oss nærhet til sentral kommunikasjon, sier prosjektleder Seim.

Årlig leie er 55,1 millioner kroner.

Gårdeier på Kjeller er Hemfosa Samfunnsbygg AS. I et intervju med bladet Khrono har direktør Simon Ottersland uttalt at Hemfosa vil strekke seg langt i oppgradering og leienivå for å beholde HiOA. Han er mer ordknapp til RB:

– Vi er kjent med saksframlegget med hensyn til Kjeller og styrets behandling av det. Vi har sendt et brev til styret og avventer styrets svar på det, sier Ottersland.

Campus Lillestrøm i 19 etasjer 

– Glad HiOA blir

Administrerende direktør i Kunnskapsbyen, Anita Orlund, mister en nabo ved en HiOA- flytting fra Kjeller.

Hun er glad for at det uansett blir en lokal løsning:

– Det viktigste er at det etableres en varig løsning med en attraktiv campus av høyskolen i vår region. Dette er viktig for utviklingen av hele Nedre Romerike og særlig for Lillestrømområdet. Vi har vært i gode dialoger med høyskolen om dette i hele prosessen, sier Orlund, og fortsetter: – Uansett løsning er jeg sikker på at både høyskolen og Kunnskapsbyen vil se muligheter sammen, i tett samhandling, sier Orlund.

Fakta

  • HiOAs leiekontrakt på Kjeller går ut i 2023, med opsjon på 2 x 5 år til.
  • I 2016 startet utredning av mulig flytting til Lillestrøm.
  • Bedre kollektivtransport er et argument for flytting.
  • Planer om å flytte studieretninger til Lillestrøm møter motstand.
  • HiOA ligger an til å få universitetsstatus.
  • Ved flytting forlater HiOA Kjellers vitenskapsmiljø. Avstanden er 3,3 km.

Artikkeltags