Mattilsynet har båndlagt flere staller på Romerike i forbindelse med salmonellautbruddet som ble oppdaget på NMBU Veterinærhøyskolen. Båndlegging innebærer at dyr ikke får flyttes fra gården, og nye dyr ikke får komme inn.

Dersom hesten din nylig har vært i kontakt med en eller flere av disse stallene og du ikke har vært i kontakt med Mattilsynet før, må du kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, oppfordrer Mattilsynet.

Det samme gjelder trenere, hovslagere eller andre fagpersoner som har vært på en eller flere staller på lista.

Du finner listen nederst i artikkelen.

– Ingen sin skyld

Mattilsynet understreker at det ikke er bekreftet smitte på alle disse stallene, flere har kun status som kontaktbesetning eller har mistanke om smitte. Det kan for eksempel være en hest på stallen som har vært inne på Veterinærhøyskolen og kommet tilbake til stallen.

– Ingen er skyld i det, understreker de i forbindelse med at listen offentliggjøres.

– Ikke flytt hesten hvis du ikke må

– Salmonellautbruddet på hest er stort og uoversiktlig, og vi oppfordrer alle hesteeiere i Norge om å ta en rekke forholdsregler. Ikke flytt hesten med mindre du må, og sørg for at du har gode smittevernrutiner i stallen, oppfordrer Mattilsynet.

Hestenæringen sentralt må selv vurdere om arrangementer skal avlyses eller ikke. Mattilsynet vil ikke pålegge noen å avlyse arrangementer, men støtter beslutninger som reduserer risikoen for at smitten sprer seg og overlater til næringen selv ta ansvar for at det ikke deltar hester på arrangement som kommer fra dyrehold med restriksjoner.

– Dette er en krevende sak å håndtere. Denne salmonellabakterien smitter trolig veldig lett, samtidig som hestene ikke blir syke og viser symptomer. Det er derfor vanskelig å oppdage smitten, forklarer Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Norges Rytterforbund oppfordrer stevnearrangører til å holde seg oppdatert og kontakte Mattilsynet hvis de er i tvil om stevner og løp skal gjennomføres.

Følgende staller på Romerike er båndlagt:

G W Gundersen AS, Rusveien 4, 1482 Nittedal

Holt Gård, Holtveien 1, 2040 Kløfta

Melgård hestesenter, Fiolveien 5, Flateby, Enebakk

Nordre Hauger gård, Haugerveien 25, 1475 Finstadjordet

Oddmund Vallevik, Klapputveien 153, 1960 Løken

Nyeng, Meieriskauveien 100, Enebakk

Stall Eikeberg AS, Skeismoen 34, 2022 Gjerdrum

Stall Hafstad, Nannestadvegen 216, 2030 Nannestad

Stein Bentstuen, Odalsveien 2, 2080 Eidsvoll

Stine Foss, Vålaugsveien 53, 2032 Maura

Sundby gård midtre rehab senter, Vestre Hurdalsvei 11, 2032 Maura

Mattilsynet presiserer at ingen på denne listen har skyld i utbruddet. De publiserer listen slik at hesteeiere og andre som kommer i kontakt med hester kan ta sine forholdsregler.

Hele lista finner du her.

Fakta:

  • Salmonellautbruddet ble oppdaget da et føll, som sto på hesteklinikken på NMBU Veterinærhøyskolen testet positivt for Salmonella Typhimurium. Det ikke avklart hvor det ble smittet.
  • Mattilsynet har båndlagt staller hvor hester er hjemmehørende som antas å ha vært i kontakt med det smittede føllet. Det vil si at det ikke er lov å ta hester inn og ut av stallen.
  • Salmonella, inkludert denne varianten, kan smitte til mennesker og til andre dyrearter som f. eks hund. For å bli smittet, så må man få bakterien i seg gjennom munnen. Derfor er det spesielt viktig å ha god håndhygiene rundt smittede dyr.
  • Mange hester kan ha Salmonella uten å bli syke, men hvis de blir syke, så er det vanligste symptomet diaré.
  • Fordi mange hester kan være smittet uten å bli syke, er smitten vanskelig å oppdage og spredningsfaren større.