I Stiftelsen Herredshusets Venner sin søknad til politikerne om 250.000 kroner til utbedringer og oppgradering av praktbygget i Jessheim sentrum.

– Det kan i ettertid se ut som vi har utformet søknaden som om det nærmest foreligger et pålegg fra Mattilsynet om kjølerom. Dette er ikke tilfelle, sier Rolf Baardseth i Herredshusets Venner.

 

– Det er slik at Mortens Kro i samarbeid med stiftelsen har evaluert utbedringer som bedre sikrer at man kan øke aktiviteten i huset, og det er i dette lyset det er ønskelig med nytt kjølerom. Mortens kro ser at nytt kjølerom er av betydning for å oppnå lønnsom drift over tid, sier Baardseth.

Formannskapet behandler søknaden tirsdag ettermiddag. Det er søkt om 250.000 kroner. Rådmannen går inn for 100.000 til Herredshuset.