I 2018 skrev Norges Fotballforbund (NFF), Sand IL og Ullensaker Idrettsråd under en intensjonsavtale om bygging av et landslagssenter på Sand ILs arealer på Jessheim.

På den såkalte «Olaløkka» planla NFF å bygge det som skulle bli en ny base for fotball-landslagene.

RB har tidligere omtalt planen om å bygge to naturgressbaner og to kunstgressbaner, alle med undervarme og vanningsanlegg, samt tribune, garderobeanlegg, møterom og kontorlokaler.

– Usikkerhet om økonomi

Tanken har hele tiden vært at man skal samle de norske fotball-landslagene på denne basen og benytte den til U-landskamper og A-samlinger.

Nå er det usikkert om det blir noe av i det hele tatt.

– Etablering av et treningssenter på Sand er fortsatt aktuelt, og behovet er stort. Imidlertid har Covid-19-situasjonen skapt usikkerhet om økonomi og gjort at vi vil avvente mer normale tider før vi beslutter videre fremdrift, opplyser Ole Myhrvold, anleggssjef i Norges Fotballforbund, til Nettavisen.

Det bekreftes også av Alf Hansen, som er leder av aktivitets- og utviklingsavdelingen i NFF.

Han mener det er umulig å gi en presis vurdering når det gjelder risikoen for at prosjektet skrinlegges.

– Målet er å få vurdert alle sidene ved etableringen av et slikt anlegg. Kostander, bruksmønster og samarbeidspartnere lokalt er noen store områder som trenger en grundig utredning. Vi ønsker sterkt et nasjonalt treningssenter og ser på Sand som et godt alternativ, sier han til Nettavisen.

– Veldig opptatt av å få det til

Hansen ønsker ikke å gå ut med en konkret sum for hva et landslagssenter vil koste NFF, men det er ventet at prislappen vil bli på flere titalls millioner kroner.

En sak som har så store økonomiske konsekvenser for NFF må derfor tas opp til behandling på forbundstinget.

Ole Myhrvold vil ikke anslå når en avgjørelse blir tatt, men foreløpig ligger det ikke an til å bli et tema på det kommende forbundstinget 14. mars.

– Det er ikke forberedt noen sak på forbundstinget, men det kan selvsagt hende at noen tar det opp i en eller annen sammenheng uansett, sier Myhrvold.

Uansett virker det nå sannsynlig at prosjektet tidligst vil ta nye steg etter fotballtinget i 2022.

Det står i sterk kontrast mot NFFs håp om at de første spadetakene skulle tas i 2019, slik de uttalte da intensjonsavtalen ble skrevet.

– I lys av den økonomiske usikkerheten: Hvordan vurderer du sjansene for at det faktisk blir noe av landslagssenteret på Sand, Myhrvold?

– Sporten hos oss er veldig opptatt av å få til treningsbaner for landslaget, så jeg tror det blir realisert et treningsanlegg på Sand, sier Myhrvold.

– Intensjonsavtalen står ved lag

Jan Ivar Engebretsen i Ullensaker Idrettsråd, som var med på signeringen av intensjonsavtalen i 2018, bekrefter at saken foreløpig er satt på vent.

– Det har vært litt stille det siste året på grunn av Covid-19, men intensjonsavtalen mellom NFF og Sand IL står fortsatt ved lag. Noe kontakt har det vært for å holde saken varm. Men noe av utfordringen nå og fremover er økonomi, som jeg forstår er noe mindre fordi sitasjonen med sponsormidler ikke er helt på topp, sier han.

– Hvor trygg er du på at anlegget faktisk blir bygget?

– Trygge er vi ikke, men vi håper sterkt at det blir noe av. Sand IL er et lite idrettslag med 437 medlemmer som eier store arealer som de ikke har ressurser til å gjøre noe stort av, sier Engebretsen.

Han legger til at jobben med å prøve å få til noe på Olaløkka startet helt tilbake i 1998, og at de har hatt dialog med flere idrettsforbund for å forsøke å utnytte arealene bedre.

Frykter å bli skuffet

Da intensjonsavtalen ble underskrevet i 2018 la ikke Engebretsen skjul på hvor viktig byggingen av et slikt fotballsenter ville være for fotballmiljøet på Ullensaker.

– Hva synes du om at det nå virker usikkert at det faktisk blir noe av?

– Siden vi har jobbet med dette over så lang tid er det veldig surt at muligheten er til stede for nok en gang å bli skuffet. Dette hadde vært et stort løft ikke bare lokalt i Ullensaker, men også for hele Romerike. Sand IL har i denne prosessen også jobbet med å få til en innendørs fotballhall i samme planene, noe som hadde hjulpet mange lag på Romerike, sier Engebretsen.

Hans Petter Stensjøen er prosjektleder hos Sand IL. Han forteller at klubben jevnlig er i kontakt med NFF for å holde saken varm.

– Veien videre er at NFF må legge en slik investering inn i sine langsiktige strategiske planer. På grunn av covid-19-situasjonen har vi oppfattet at dette arbeidet ikke har gått like fort som man opprinnelig planla. Dette har vi selvsagt forståelse for, sier Stensjøen.