Her vil flertallet bygge skolen

Nye Vilberg skole i Eidsvoll bygges på dyrket mark. Kommunestyret avviste tirsdag kveld klagen på vedtaket om ekspropriasjon.