Her stopper Sommerbilen på Romerike

Planen er så klar som den kan få blitt.