Her padler Bjørn og Stein over fylkesveien

Her padler Bjørn Sand og Stein Lier over den flomutsatte veien.