(MittJessheim)

Det skriver Forsvarets Forum.

– Akkurat nå er faktisk de ansatte uten barn i sterkt mindretall hos oss. Det vil alltid være utfordringer knyttet til personellmangel og funksjonelt fravær, men det er vi vant med å takle, sier sjef for Befalsskolen Kato Kvitne til nettstedet.

Tilrettelegging for kommende foreldre er en selvfølge, mener Kvitne. Han mener det heller ikke skal være umulig å legge til rette for et familieliv i Forsvaret, noe han opplever organisasjonen strekker seg langt for å gjøre.

Leder må forstå

–Jeg synes dette sender ut et viktig signal. Har man vært i permisjon nesten et år, så skal det karrieremessig oppleves som at man ikke har vært borte. Det skal ikke få konsekvenser for karrieren din. Det motsatte ville jo vært katastrofe, påpeker Kvitne.

Kullsjef på Befalskolen, Siri-Kristin Hoffengh, som har ansvaret for 104 elever, mener nøkkelen er å ha god dialog med sjefen.

–Tilretteleggingen er et sjefsansvar og jeg tror ofte man ser til sin egen sjef og hvordan man selv har blitt møtt. Har man en sjef som har forståelse for situasjonen, så er det lettere for de under igjen å tilrettelegge nedover, sier Hoffengh til nettstedet.

Overfor Romerikes Blad presiserer Hoffengh at det vil være ulike organisatoriske forutsetninger i de ulike avdelingene, hvor tilretteleggingen naturlig vil kunne variere ut fra arbeidsoppgavene. Det er heller ikke mulig å sammenligne graviditeter, noe som gjør at det vil være ulike behov hos hver enkelt, ifølge kullsjefen.

Mange i etableringsfasen

Av elevene på Befalskolen er 20–25 prosent kvinner. Gjennomsnittsalderen på befalselevene er 23–24 år og rundt 30 år hos de ansatte.

– De fleste ansatte er i sen tjueårene, til tidlig trettiårene. En typisk alder for en etableringsfase og barn. I tillegg så er vi er en liten stab, så det merkes nok ekstra godt hos oss, forteller kullsjefen til Forsvarets Forum.