Her må du kjøre rett ut på jordet. Dette er grunnen

Ny rundkjøring er grunnen til midlertidig endret kjøremønster.