Klokka 21.00 mandag kveld kom de første indikasjonene på hvordan kommunevalget 2019 ville ende. Da ble forhåndsstemmene sluppet.

Utover kvelden ble tallene oppdatert kontinuerlig ettersom kommunene fikk talt opp stemmene. Tirsdag morgen står alle kommunene på Romerike på 99,8 prosent ferdig.

I grove trekk telles stemmene på følgende måte:

  • Kommunene begynner å telle forhåndsstemmer på valgdagen. De aller fleste er ferdig med å telle disse innen de siste valglokalene stenger klokken 21.00
  • Fra valglokalene stenger kan kommunene begynne å telle valgtingsstemmer
  • Klokka 17.00 tirsdag 10. september er siste frist for at sent innkomne forhåndsstemmer har ankommet valgstyrene. Kommunene starter da opptellingen av disse.
  • I den endelige opptellingen registreres også rettelsene velgerne har gjort på stemmeseddelen. Det vil variere fra kommune til kommune når dette er klart.
  • Fylkesvalgstyrene kontrollerer kommunenes opptelling av fylkestingsvalget og registrerer rettelser velgerne har gjort på stemmesedlene. Denne opptellingen skal starte så snart det lar seg gjøre.

Grafikkene lenger ned i saken viser valgresultatene i alle kommunene på Romerike – sortert alfabetisk: