Red Bull-saken: Begge parter avviste forlik

Henrik Kristoffersen, hans far Lars Kristoffersen, advokatfullmektig Line Hoven og advokat Odd Stemsrud i Oslo tingrett i det rettssaken mellom Kristoffersen og Norges Skiforbund startet tirsdag morgen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Henrik Kristoffersen, hans far Lars Kristoffersen, advokatfullmektig Line Hoven og advokat Odd Stemsrud i Oslo tingrett i det rettssaken mellom Kristoffersen og Norges Skiforbund startet tirsdag morgen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Både Norges Skiforbund og Henrik Kristoffersen skal ha avvist forslag til forlik i Red Bull-saken.

DEL

I sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett sa Kristoffersens advokat Odd Stemsrud at skiforbundet i forkant av rettssaken hadde avvist et forlik. Stemsrud sa at det ble framsatt tre forutsetninger i forbindelse med forliket.

  • Skiforbundet skulle forplikte seg til å stille med et støtteapparat på høyde med Red Bulls. Bare slik mener Kristoffersen at han kan konkurrere på like vilkår som sine konkurrenter.
  • Kristoffersen ville om forliket ble godtatt fraskrive seg alle økonomiske krav til Skiforbundet. han ville samtidig at pengene skulle gå til andre prosjekter.
  • Kristoffersen ønsket at mer av pengene skulle gå til konkrete prosjekter på klubbnivå og ikke til skiforbundet sentralt. Forliket krevde at overføringene til klubbprosjekter skulle utgjøre minimum det dobbelte av det skiforbundet bruker på egen administrasjon.

Like vilkår

Forlaget til forlik ble ikke akseptert av Norges Skiforbund.

– De vil ikke tillate at Kristoffersen selv inngår en avtale med Red Bull, selv om det gjør at han kommer til å konkurrere på like vilkår som sine hovedkonkurrenter, sa advokat Stemsrud.

Norges Skiforbund reagerte på forslaget til forlik med å sette fram et eget forliksforslag.

– Vi ønsket at motpartens advokat skulle offentliggjøre hele innholdet i forliket, slik at man også fikk et innblikk i kravene. Det ønsket de ikke, selv om de valgte å ta opp dette i retten i dag. Vi kom også med et forslag til forlik tilbake som inneholdt muligheten for et eget treningsopplegg med betydelig støtte fra skiforbundet, og det inneholdt at han kunne ha en avtale med Red Bull i de nærmeste årene, sier skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff til NTB.

Ikke mulig

Ingen av forliksforslagene ble tatt til følge, og da ble det slik at partene måtte møte i retten.

– Kravene fra motparten var av en slik art at vi måtte ha brukt uforholdsmessig mange av ressursene vi har på alpinlandslaget til å innfri de kravene. Det var det ikke mulig å gjennomføre for Norges Skiforbund. Det var også snakk om ytelser av et omfang og karakter som en organisasjon som skiforbundet er, ikke kan gi til én enkelt utøver. Det var krav og premisser som ikke er mulig å gjennomføre i en demokratisk organisasjon, sier Graff i en kommentar til Stemsruds innledningsforedrag i retten.

Den årelange juridiske striden mellom partene bunner i utgangspunktet i Henrik Kristoffersens ønske om å kjøre med Red Bulls logo på hjelmen. Norges Skiforbund har sagt nei til dette fordi de allerede har solgt reklameplassen til Telenor.

Kristoffersen krever også skiforbundet for 15 millioner kroner i tapte sponsorinntekter.

Det er satt av seks dager til rettssaken.

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din idrettsklubb/forening osv., både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken