Dette kommer i tillegg til at situasjonen allerede beskrives som utfordrende.

– Situasjonen i kommunene er fortsatt utfordrende, og antallet kommuner som melder at de har en utfordrende eller kritisk vanskelig tilgang til personell og kritisk kompetanse, har økt, skriver Helsedirektoratet i sine siste faglige råd til regjeringen om koronasituasjonen.

Driften ved flere av helseforetakene beskrives også som «utfordrende», som følge av høyt antall pasienter kombinert med høyt sykefravær og mangel på personell.

– Helsedirektoratet vurderer at spesialisthelsetjenesten ikke vil kunne håndtere den forventede omikronbølgen uten å redusere i tilbudet til sine pasienter, heter det i det faglige grunnlaget.

Helsedirektoratet vurderer også at helsetjenesten i kommunene ikke vil kunne håndtere den forventede omikronbølgen uten at det har negative konsekvenser for i tilbudet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for innbyggere.