På Romerike spiser vi flere piller enn i resten av landet – sjekk din kommune!

Ti av 14 romerikskommuner bruker mer medisiner enn landsgjennomsnittet. Eidsvoll ligger på topp.