Det er betydlig mer enn i fjor. Fortsatt er de siste skolene i Akershus ikke talt ferdig opp, men så langt har Akershus-russen sendt tilsammen 3,2 millioner til Kreftforeningen og aksjonen "Krafttak mot kreft". Av dette stammer altså femtedelen fra Romerike. Pengene går dels til forskning på lindrende behandling av uhelbredelig kreft, delt til tiltak for familier der en er rammet av kreft, som "kreftkafé" og andre tiltak som samler folk med sykdommen og/eller pårørende til erfaringsdeling og sosialt samvær.

- Fantastisk engasjement

- Dette er en helt fantastisk sum, melder distriktssjef ved Kreftforeningens distriktskontor Oslo, Ingvild Reitan.

- Vi hadde ikke klart denne aksjonen uten russen. Vi er veldig takknemlig for at de stiller så velvillig opp. Dette vitner om et stort engasjement hos russen. Skolene i Øvre og Nedre Romerike har slått alle rekorder for fjoråret, sier hun.

Romerikes Blad gjestet Jessheim da innsamlingen ble sparket igang forrige uke. Der var påmeldingen rekordhøy, og resultatet tilsvarende godt. Ni av ti Jessheim-russ, totalt 150 russ, meldte seg til bøssebæring.

Jofridur Jonsdottir fra Jessheim holdt appell på innsamlingens kick-off. Hun lever med uhelbredelig kreft, og fortalte om aksept av sykdommen og om å få mest mulig ut av livet.