Nær 80 prosent ønsker at cannabis skal være forbudt viser en ny måling fra Sentio. Tveitens blanke ufarliggjøring av cannabisbruk har heller ikke støtte i forskningen. Den siste kunnskapsrapporten fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at cannabis har et betydelig skadepotensiale. Videre viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet at risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis.

Flere fikk behandling

Tveiten viser også til kanadiske tall for lavere kostnader for helsevesenet ved cannabisbruk og forklarer mindre pengebruk på cannabis versus alkohol og tobakk med at det så mildt, omtrent som kaffe. Norsk pasientregister viser at 9500 fikk behandling for alkoholrelatert helseproblem og 3400 for cannabisrelatert problem i 2014. Gitt at over 80 prosent av den voksne befolkningen drikker alkohol, mot 1,7 prosent som bruker cannabis jevnlig, er det vanskelig å se at Tveiten skal ha rett her. Påstanden om at cannabis og alkohol ikke brukes sammen er også feil. Norsk forskning viser sambruk i 80 prosent av tilfellene (Pape 2009). 

Begrense og forebygge

Juvente og Ungdom mot narkotika ønsker en rusdebatt basert på kunnskap, ikke myter. Vi mener kunnskapen om skadepotensialet ved cannabisbruk gjør at politikken må handle om å begrense og forebygge bruk, ikke legge til rette for økt bruk. Norge lykkes bedre enn de fleste land med å holde ungdomsbruken lav. Vi må ikke eksperimentere med ruspolitikken på en måte som gjør at flere kan få problemer med rus, men heller benytte det handlingsrommet vi allerede har i dag for å hjelpe de som har problemer med eget eller andres bruk av rusmidler.