undersøkelsen fra Forbrukerrådet fremgår det at de har hatt bivirkninger som skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter.

Energidrikk drikkes for å holde seg våken i forbindelse med skolearbeid, men også når de er sammen med venner. Fire av ti barn mellom 10 og 15 år oppgir at de drikker energidrikk fordi vennene deres gjør det.

Hele 16 prosent av dem i alderen 10 til 12 år oppgir reklame som årsak til at de drikker energidrikk. Blant unge mellom 15 og 18 år har fire av ti prøvd å blande energidrikk med alkohol.

– Dette viser en bekymringsfull utvikling. Energidrikk er blitt en del av kostholdet til enda flere barn og unge, sier Gunstein Instefjord, som er fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

Mens 54 prosent av guttene sier de drikker energidrikk, oppgir 41 prosent av jentene at de gjør det samme. Økningen i andelen som drikker energidrikk fra 2015 til 2018 er like stor for begge kjønn – 13 prosentpoeng.

På under tre år har andelen barn og unge som drikker energidrikk økt betydelig, og mest blant dem som er yngre enn 16 år, sammenlignet med undersøkelsen som Forbrukerrådet fikk gjennomført for tre år siden. I gruppen 10 til 12 år er økningen fra 8 til 19 prosent, i gruppen 13 til 15 år er økning fra 32 til 53 prosent og i gruppen 16 til 18 år er økningen fra 62 til 70 prosent.

På grunn av skadevirkningene, mener rådet at barn og unge bør beskyttes gjennom et forbud i salg til mindreårige.

(©NTB)