Torsdag toppet strømprisen seg på 2,64 kroner for en KWT på Øst- og Sørlandet. På samme tid kostet den 0,54 kroner i Nord- og Midt-Norge For en husholdning med spotprisavtale i Sør-Norge kostet en ti minutters dusj da over 17 kroner før nettleie, avgift og merverdiavgift ble lagt til.

Men dersom du tok dusjen på et av sykehusene i Helse sør-øst, ville den samme dusjen koste bare 2,27 kroner. Helseforetaket har i årevis kjøpt strøm gjennom såkalte forhåndskontrakter formidlet av Sykehusinnkjøp. Alle landets helseforetak er med på den felles innkjøpsordningen og får omtrent samme pris på elektrisiteten.

Fastpris på 35 øre KWT

Etter at strømprisene i 2020 var svært lave, fikk Helse sør-øst bundet prisen i 2021 til 35 øre per kilowattime.

Mens kundene i spotmarkedet i høst har sett regningene flerdoblet, opplyser Helse sør-øst at helseforetaket har spart opp mot 200 millioner kroner

-Helse sør-øst unngikk kostnadsøkninger i 2021 på grunn av den prissikringsstrategien som er vedtatt og brukt. 85 prosent av forventet forbruk i 2021 ble prissikret sent i 2020 til gunstige priser. I løpet av siste halvår 2021 har forventet forbruk vært 100 prosent prissikret, får NTB opplyst hos helseforetaket.

– Helse sør-øst sparte i 2021 ca. 200 millioner kroner på den prissikringen som ble gjort. Uten sikring ville strømprisen vært ca. 75 øre per kilowattime, skriver helseforetaket videre.

Statsbygg: Veldig gunstig

Heller ikke i Statsbygg, som er en av landets største eiendomsforvaltere med 2,9 millioner kvadratmeter eiendom fordelt på 2.300 bygg, har de overlatt strømforbruket til tilfeldighetene.

Gjennom en rammeavtale verd 400 millioner kroner inngått med selskapet Ishavskraft i Alta i 2019, kjøper Statsbygg elektrisk kraft til fastpris. Denne strømmen tilbys videre til leietakerne i Statsbyggs eiendommer uten at noe legges ekstra på prisen.

– Om lag 80 prosent av energiforbruket til Statsbyggs eiendomsporteføljer er med i denne kraftavtalen. Det utgjør ca. 250 GWh, opplyser kommunikasjonsdirektør Hege Njaa til NTB.

Blant byggene Statsbygg har ansvaret for, er Operaen i Oslo, flere av landets høyskole- og universitetsbygg og mange museer. Mange er kulturinstitusjoner med til dels knapp økonomi som har behov for langsiktig planlegging av utgiftene.

– Strømprisen for kundene våre er i denne perioden med høy pris veldig gunstig. Over lang tid kan vi vise til at vi i snitt leverer en gunstig strømpris for våre kunder, sier Njaa, uten å gå inn på hvor mye den statlige eiendomsgiganten betaler i grunnpris til Ishavskraft.

Fremdeles billig i 2022

Da Helse sør-øst skulle lage nytt budsjett for 2022 i oktober, var strømprisene rekordhøye. Helseforetaket kunne ikke regne med å få samme gunstige pris som de satt med. Derfor ble det budsjettert med en prisøkning på 51 prosent og en gjennomsnittlig pris på 53 øre per kilowattime.

Ved årets start er imidlertid prognosene for året blitt vesentlig bedre enn i oktober. Forventet pris for strømmen i 2022 ligger nå på 46 øre per kilowattime, 11 øre mer enn fjoråret.

– Det ser ut til at budsjettet satt i oktober 2021 skal holde. Uten prissikring ville Helse sør-øst i 2022 betalt en pris på 87 øre/kWh. Det betyr at vi også i 2022 ligger an til å spare betydelige beløp. Gevinsten for Helse sør-øst er på ca. 160 millioner kroner, sier Anne-Hilde Bråtebæk, direktør for bygg og eiendom i Helse sør-øst til NTB.