Ofte finnes flere veier til et mål. Slik også for å redusere klimagassutslipp og forurenset luft i boområder der biltrafikken nå stamper i kø morgen og kveld.

Men myndighetene har sett seg blinde. Bare det som for oss andre mer og mer likner på et prestisjeprosjekt, er innenfor myndighetenes synsfelt; tung sponsing av elbileiere, koste hva det koste vil.

I årene før 2021 er elbileiere blitt sponset med ufattelige 45-50 milliarder kroner. Myndighetene gir for eksempel uten å blunke gaver i form av fritatt merverdiavgift på 2-250.000 kroner til hver og en av de mange rike for at de skal kjøpe seg luksusbiler.

Noen av oss ser at det er et stort antall milliarder kroner som fortsatt må brukes til sponsing for å få en elbilpark slik myndighetene vil. Bare ti prosent av personbilene i Norge er elbiler. I fjor ble det solgt 74.000 nye elbiler, 70.000 nye bensin-og dieselbiler og hele 520.000 bruktbiler. I tillegg planlegges det sponsing av varebiler og busser. Og vi leser om behov for nye store investeringer i lade- og strømforsyningsinfrastruktur.

Erna har som mål at innen 2025 skal alle nye biler være elbiler. Om det skjer har myndighetene til da brukt ytterligere 150 milliarder til sponsing. Men hva med etter 2025? Da er det fortsatt et par millioner bensin- og diesel personbiler på norske veier. Hvordan håndteres utslipp og forurensning fra disse?

Noen av oss ser at elbilprosjektet er i ferd med kreve mer enn vi får tilbake, vinningen går med andre opp i spinningen. Men alle politikere og ledere som har fått sponset sine elbiler har selvfølgelig vanskelig for å innrømme at det er på tide med en timeout.

Mitt forslag er; istedenfor å sponse elbileiere neste år, gå heller til innkjøp og igangsett drifting av 6-7.000 nye busser. Busser til å blant annet erstatte rushtidstrafikkens noen hundre tusen personbiler. Det vil virkelig monne på det å forbedre luftkvaliteten og å redusere klimagassutslipp. Og i tillegg vil varebiler og langtransport slippe å stå i milliondyr bilkø, og industri og handel vil få adskillig bedre levevilkår, de får forutsigbar logistikk og vil spare store penger. Og i tillegg kan staten med dette redusere eller kutte ut noen av de store ressurskrevende motorveiplanene. Til glede for både de som lever idag og for neste generasjoner. For det er vel egentlig hva dette handler om?

Knut Bøe, privat, Oslo