– NHIndustries er ekstremt skuffet over avgjørelsen fra det norske Forsvarsdepartementet, og avviser anklagene mot NH90 og selskapet, skriver selskapet i en uttalelse.

De skriver videre at de verken fikk mulighet til å diskutere et forslag om å forbedre NH90-tilgjengeligheten i Norge, eller behandle de særnorske kravene.

Forsvarsdepartementet kunngjorde fredag at de sier opp kontrakten på 14 NH90-helikoptre som skulle brukes av Kystvakten og Sjøforsvaret.

Helikoptrene tas ut av drift med umiddelbar virkning, kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en pressekonferanse.

Krever 5 milliarder kroner

– Vi har nå gjennomført en grundig vurdering av om det er mulig å få en reell operativ nytte av NH90 ved å iverksette ytterligere tiltak fra forsvarssektoren sin side. Konklusjonen var negativ, sa forsvarsministeren.

Forsvarsmateriell har sendt en hevingserklæring til NHI. Gram fortalte at helikoptrene vil bli levert tilbake, og at norske myndigheter vil kreve å få tilbake de 5 milliardene som hittil er blitt betalt for helikoptrene.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen på pressekonferansen.

– Eneste forsvarlige alternativ

Forsvarsmateriell-direktør Gro Jære trakk fram fire årsaker til at kontrakten nå er hevet: Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon.

– Konsekvensen av disse fire forholdene er at vi i dag har færre helikoptre enn vi skulle hatt. De vi har, flyr for lite, og flere av dem mangler viktig utstyr. I tillegg står vi uten en plan fra leverandøren som vi har tillit til vil løse problemene. Da ender vi dessverre i en situasjon der heving av kontrakten blir det eneste forsvarlige alternativet, sa Jære.

Forsinkelser

Det var i 2001 at Forsvarsdepartementet vedtok at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og de norske fregattene i Nansen-klassen.

Maskinene skulle leveres i årene 2005–2008, men leveransen ble betydelig forsinket. I 2018 hadde Forsvaret bare mottatt 8 av 14, men 6 av dem kunne bare brukes til trening. Ved inngangen til 2022 manglet fremdeles ett av de 14.

Antall flytimer har vært vesentlig lavere enn forutsatt på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av dette.

Må fylle gapet raskt

I februar i år ba daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) Forsvarsdepartementet å sette i gang et arbeid med å se på maritime helikoptre til Forsvaret helt på nytt.

Forsvarsminister Gram understreket på pressekonferansen at maritime helikoptre er noe Norge må og skal ha, og at det er viktig at man kommer raskt i gang med å fylle gapet etter NH90.

– Behovene våre for maritime helikoptre har ikke blitt mindre. Derfor vil vi nå starte en konseptvalgutredning for å finne en best mulig løsning for Kystvakten og fregattene, sa han.

Det vil ta minst fem år å få på plass en alternativ maritim helikopterkapasitet, ifølge Gram.

Innleie kan bli løsning

– Vi vil se på alle muligheter for å forsere dette gjennom henvendelser til nære allierte. Vi vil vurdere en løsning som kan skaleres opp over tid og vurdere om innleie kan være en del av løsningen.

En løsning for Kystvakten, som får nye fartøy mot slutten av året, vil bli prioritert, opplyste forsvarsministeren. Han og justisministeren vil vurdere om det kan være aktuelt å styrke redningshelikoptertjenesten midlertidig for å kompensere for manglende helikoptre i Kystvakten.

Når det gjelder fregattene, er de vant til å seile uten helikopter.

– Vi må se på om det er hensiktsmessig å skaffe nye helikoptre til dagens fregatter før ny overflatekapasitet er på plass, sa Gram.