I Rælingen har vi samlet tjenestene til barn og unge på Ravinen. Det gjør vi for å utnytte all kompetansen best mulig, men også for å øke tilgjengeligheten for innbyggerne. Ved å gjøre dette grepet har vi også frigjort plass på Rådhuset, slik at vi kan flytte andre tjenester hit.

Derfor bygges nå de tidligere lokalene til helsestasjon og legekontor om i Rådhuset, slik at vi kan flytte ressurssenteret og dagaktivitetssenteret hit.

Fra leide lokaler til egne lokaler

Ressurs- og dagaktivitetssenter er per i dag stasjonert på Dovrebygget, hvor kommunen i dag leier lokaler. Men lokalene på Dovrebygget har et stort moderniseringsbehov og er ikke lenger hensiktsmessige for disse tjenestene. Derfor er det også et smart grep å flytte tjenestene til de ledige lokaler på Rådhuset.

Disse tjenestene blir nå naboer med NAV, som kan gi gode samspillseffekter. I tillegg slipper kommunen å leie lokaler, noe som er dyrt i lengden. Ombyggingen baseres på mest mulig grad av gjenbruk, som er god miljøpolitikk.Samling av helsetjenester

Samling av helsetjenester i Ravinen og på Rådhuset er god økonomi, og er også en del av prosjektet for å samle korttids helsetjenester på Fjerdingby.

Bygger miljøer

I inneværende periode har vi allerede flyttet Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) og lindrende enhet til Fjerdingby helsetun, sammen med hjemmesykepleien. KAD og lindrende enhet er tjenester som vi tidligere kjøpte i Lillestrøm kommune. Fordelen med å ha det i egen kommune er at vi bygger miljøer med økt og bredere kompetanse, som også styrker andre helsetjenester vi har.

Helse og omsorg, både til eldre og yngre brukere, er en av de store oppgavene samfunnet, og i særdeleshet kommunene, står overfor. Vi har viktige prosjekter foran oss også, og samlokalisering og styrking av tjenester er en del av en helhetlig plan for å ruste oss for fremtiden.