Nå har ikke jeg innsikt i hvordan Venstre i Lørenskog driver budsjettarbeid, med referanse til kommunestyrerepresentantene fra Venstre sitt innlegg på rb.no 9. januar. I Arbeiderpartiet er dette en prosess i flere etapper.

Den starter med at kommunedirektøren inviterer oss til et økonomiplanseminar, der tallene i budsjett presenteres. I dette seminaret blir man oppfordret til å stille spørsmål – både under og etter møtet. I Arbeiderpartiet går representantene i de ulike utvalg igjennom budsjettpostene på de ulike ansvarsområdene. Man går igjennom eventuelle nye tiltak, samt eventuelle kutt. Videre retter vi blikket mot partiprogrammet vi har gått til valg på.

Prioriteringer

Til slutt lander gruppestyret i Arbeiderpartiet på noen prioriteringer som vi tar med oss inn i forhandlinger med våre samarbeidspartier. Når resultatet av forhandlingene foreligger, tas dette med til behandling på et medlemsmøte i Arbeiderpartiet.

Som kulturpolitiker på 7. år i kommunen er jeg som alltid opptatt av kulturbudsjettet – hvilke påplussinger kommunedirektøren har gjort – og eventuelt hvilke reduksjoner som er gjort. I år var det et kutt innenfor park, idrett og friluftsliv, som jeg stilte spørsmål ved, i tillegg til en del andre ting. Jeg går jo ut ifra at også de andre partiene i sitt budsjettarbeid, har stilt administrasjonen spørsmål.

Endringsforslag

I formannskapet 30. november la de ulike partiene frem sine endringsforslag til budsjett. Arbeiderpartiet, SV og Rødt la frem et endringsforslag med ni påplussinger, deriblant «helgedrift skiløyper og skøyteis». Fremleggelsen i formannskapet innebærer ikke debatt (den sparer man til kommunestyremøtet), men praksis er likevel at man kan stille oppklarende spørsmål til hverandres forslag. Ingen spørsmål kom fra Venstre sin kant når det gjaldt punktet om skiløyper og skøyteis.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember i fjor, har karakteristikkene vært mange. «Venstrevridde» fikk man høre fra Fremskrittspartiet, «usikre» og «uselvstendige» var merkelappen fra Miljøpartiet De Grønne. Høyre har uttalt til Romerikes Blad at våre kommentarer knyttet til budsjett var kyniske – og at vi utviste manglende oppførsel i sosiale medier.

Vår rolle

Når Venstre nå hiver seg på debatten, stemples Arbeiderpartiet som frekke. Å kommunisere forslag og vedtak utad, samt konsekvenser av disse, mener jeg er en del av rollen vår som folkevalgte. Kutt i helgedrift av skiløyper og skøyteis har engasjert folk. Med rette, spør du meg.

Anita Patel, gruppeleder Arbeiderpartiet, Lørenskog