Det som bygges nå vil stå i generasjoner og må diskuteres bredt, minner innsender om.

Johnny Brevik i Bori BBL hadde et leserinnlegg i Romerikes Blad onsdag 9. februar som fortjener noen refleksjoner.

Brevik skriver i sitt innlegg at det er noen som mener at bykjernen i Lillestrøm skal bebygges med småhus. Mitt inntrykk er at dette ikke er tilfelle. Det er en debatt om byggehøyder, utnyttelsesgrad, arkitektoniske kvaliteter og grøntområder i og rundt sentrum. Lillestrøm utvikles i raskt tempo og med store utbyggingsprosjekter. Det som bygges nå vil stå i generasjoner. Da er det viktig at det kommer ulike synspunkter på bordet selv om de betegnes som høyrøstede.

Mange meninger

At det er mange som har meninger om byutvikling er det ingen tvil om. Dette kommer blant annet til uttrykk i Instagram-kontoen Arkitektturopprøret i Norge med over 65.000 følgere og Facebook-gruppen Bevar Småhusbebyggelsen på Vigernes og Volla med nærmere 1000 følgere. I tillegg har det den siste tiden blitt en tiltakende diskusjon i Oslo om grepene man har gjort der når det gjelder fortetting og blokkbebyggelse. Dette er tydelige tegn på økende avstand mellom eiendomsutviklere og folk flest som må tas på alvor.

Hva skaper attraktivitet?

Brevik har en enkel fremstilling av hva som skaper attraktivitet. Attraktivitet dreier seg ikke bare om å bli mest mulig folk eller å ha flest mulig leiligheter. Attraktivitet dreier som om barnehageplasser, nærhet til skole, fritidstilbud, grøntområder med mer. Geografisk beliggenhet og infrastruktur har også noe å si for attraktivitet. At Romeriksporten og Gardermoen Lufthavn ble bygd, hadde svært mye å si for utviklingen av Lillestrøm og har det fremdeles. At vi fremdeles har småhusbebyggelse rett ved sentrumskjernen skaper også attraktivitet. I tillegg har Lillestrøm et rikt kulturliv med et flott kulturhus og snart et nytt bibliotek. Listen er lang over hva som gjør Lillestrøm attraktivt.

Fint å være harry

I innlegget indikerer også Brevik at Lillestrøm er en søvnig landsby med harrystempel som ikke er attraktiv for verken næringsliv eller barnefamilier, men Lillestrøm Nord er kinderegget som fikser alt dette. Med bakgrunn i dette, er det merkelig at kommunen har en sterk befolkningsvekst, at Oslo Met skal etablere seg i Lillestrøm og at vi har FoU-institusjoner og næringsliv som er i verdensklasse. Alt dette må jo bety at det er fint å være harry.

Vi må se på erfaringene

Allerede nå kan vi starte kartleggingen og se om intensjonene bak fortettingen av Lillestrøm oppfylles. Romerikes Blad har de siste årene hatt en rekke artikler om salgsrekorder på ulike byggeprosjekter. Dovrekvartalet, Meierikvartalet med flere. Det betyr at vi vet hvem som flytter inn og har flyttet inn i disse byggene. Det bør derfor gjennomføres spørreundersøkelser blant disse som blant annet viser hvordan reisevanene er i dag, og hvordan reisevanene var før. Intensjonen bak fortettingen og høy utnyttelse ved kollektivpunktene er jo at folk skal ta mer tog og buss. Byutvikling basert på data fra lokale forhold er viktig.

Lillestrøm skal utvikles

Lillestrøm skal utvikles videre. Som nevnt er det viktig med en debatt slik at ulike meninger kommer på bordet. Dette er helt sentralt når store deler av byen skal endres. Jeg synes det er mye spennende på gang og det er mange utbyggingsprosjekter som bidrar positivt til byen. Rom for ulike meninger må vi derimot ha.

Mats Olsen, Lillestrøm