Vi er inne i det tredje året der pandemien herjer med mennesker og samfunn. Konsekvensene for Øvre Romerike har så langt vært enorme, med skyhøy ledighet og store deler av det private næringslivet nedstengt. På tidlighøsten i år åpnet landet riktignok opp igjen, ledigheten stupte og flyene tok av på Gardermoen. Men koronasmitten har nok en gang eksplodert både i Norge og resten av Europa, og vi sliter, er drittleie og mange er redde.

Buklandingen

Aftenposten hadde 8. oktober en artikkel om Gardermoregionens harde landing som en konsekvens av pandemien. Med full stopp både i luftfarten og det næringslivet som har vokst frem i flyplassområdet, samt landets høyeste ledighet. Svært forståelig ønsker nå mange at dette snart må være over, vi vil ha tilbake hverdagen. Men det blir aldri «MADS - Mer-Av-Det-Samme» i regionen, dertil er verden i altfor stor endring på altfor mange områder. Samtidig som pandemien vil prege markeder og samfunn i årevis fremover. Ønsker vi å løfte oss igjen må vi ta denne komplekse virkeligheten inn over oss.

En sårbar region

Regionens næringsliv er svært avhengig av virksomheten på Gardermoen. Går det bra med flytrafikken går det bra med næringslivet og folk har arbeid og inntekt. Kollapsen i flytrafikken slo oss derfor rett i bakken. Dette viser en farlig sårbarhet og fremtidig verdiskaping må derfor skje langs flere akser enn bare den flyplassrelaterte.

Storflyplassen fikk vi mest fordi vi var en næringsfattig region med høy ledighet og stusslige levekår. Mengder av statlige milliarder ble investert. Nå er vi snart der igjen, med økt usikkerhet og mange næringsmessige utfordringer. Forskjellen er at verden ikke lenger er på flytrafikkens side og staten vil heller ikke sprøyte inn milliarder slik den gjorde på 90-tallet. Samtidig er Romerike mer delt og Nedre ser i andre retninger enn hitover.

Våre fortrinn

Regionens rolle som verdiskaper er nå beskjeden, men vi har likevel mange fortrinn som må utnyttes når ny vekst skal skapes og nye næringer vokse frem.

Vi har bortimot verdens beste infrastruktur og beliggenhet. Flere jernbanelinjer, høyhastighets motorveier, en stor og moderne flyplass, stabilt klima, forholdsvis ung befolkning, trygge byer og tettsteder, korte interne avstander, to universiteter rett rundt hjørnet, og tett nærhet til Oslo, Sør-Norge og Skandinavia. Regionen er en infrastrukturmessig og logistisk hub i Skandinavia. Et knutepunkt med markeds- og vekstmuligheter mange misunner oss.

Omstilling, verdiskaping, ny hverdag

Omstillingen må foregå i en tid med store utfordringer. Viruset forsvinner ikke, voldsomme klimaendringer pågår og det skjer en grensesprengende global digitalisering. Alt fører med seg endringer i samfunn, næringsliv, infrastruktur og økonomi. Samtidig vet vi lite om hvordan endringene vil slå inn, når de skjer og hvor omfattende de blir.

Planlegging og utvikling av lokalsamfunn og næringsliv skjer med høy usikkerhet og mange dilemmaer. Noen eksempler: Vi skal reise kollektivt for å redde klimaet, men pandemien har ført til høyere biltrafikk enn noen gang. Arbeidslivet er endret og folk jobber hjemmefra, hva skjer med byvekst og infrastruktur? Vi bygger boligene våre høye og store i knutepunktene, men folk er blitt digitale og engstelige for ny smitte og vil bo spredt. Detaljhandel foregår stadig mer på nett, hva skjer med butikkene? Europa erstatter fly med tog, hva betyr det for vår svært flyplassavhengige region? Reiseliv og møtevirksomhet er store næringer på Romerike, hva nå? Digitaliseringen endrer privatliv, arbeidsliv og sosialt liv. Hvordan skaper vi verdiene vi trenger? Vil det grønne skiftet senke levestandarden og fjerne arbeidsplasser?

Næringslivsledere, kunnskapsarbeidere, politikere og innbyggere må alle bidra aktivt til å utvikle samfunn og næringsliv langs flere og nye akser. Det må satses massivt på kunnskap, digitalisering og fremtidskompetanse. Vi må etablere private og offentlige innovasjonsmiljøer med forutsigbare rammevilkår. Ny og klimariktig infrastruktur må utvikles. Avhengigheten av flytrafikken må reduseres kraftig. Kritisk masse må bygges både regionalt og lokalt. Og ikke minst må vi utvikle og styrke lokalsamfunn og tettsteder med fokus på sosial, helsemessig, økonomisk og klimamessig bærekraft og robusthet. Et krevende og langsiktig, men helt nødvendig arbeid ligger foran oss.

Hans Hagene, Innbygger og samfunnsplanlegger, Råholt