Gå til sidens hovedinnhold

Har tilstått bombetrussel

Mannen i 60-årene som er siktet for å ha stått bak bombetrusselen mot et tog som lørdag ble evakuert på Dal stasjon i Eidsvoll, har tilstått.

– I denne saken anser vi at det meste av etterforskningen er gjort. Mistenkte har erkjent i avhør at det var han som skrev lappen, skriver politiinspektør Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt i en epost til NTB.

– Det vil bli gjennomført en prejudisiell undersøkelse av mistenkte for å kunne vurdere om han er strafferettslig tilregnelig, opplyser hun.

«Prejudisiell vurdering»

  • Når en person er siktet i en sak, kan det være behov for en sakkyndig vurdering av vedkommendes sinnstilstand i forhold til straffelovens bestemmelser om utilregnelighet. En beslutning om slik undersøkelse tas av retten, vanligvis forhørsretten, etter straffeprosessloven § 165 første ledd.
  • Er det tvil om en rettspsykiatrisk undersøkelse er nødvendig, kan påtalemyndigheten eller retten beslutte å innhente en foreløpig/prejudisiell vurdering fra en sakkyndig til veiledning om dette, jf straffeprosessloven § 165 fjerde ledd. Også forsvarer kan be påtalemyndigheten om å innhente en prejudisiell sakkyndigundersøkelse.

Kommentarer til denne saken