Lillestrøm kommune følger ikke statens anbefaling om antallet helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. Barn og unge skal ikke møte en lukket dør når de trenger hjelp, men det gjør de i dag.

Høyre ba ordføreren redegjøre for bemanning og organisering av helsesykepleiere i kommunen vår. For Høyre er det viktig at alle barn og unge får hjelp når de trenger det, og for mange unge så er helsesykepleier det første de oppsøker. Det kan ikke være sånn at barn og unge er nødt til å vente på når neste gang helsesykepleier er på skolen.

Svaret vi fikk fra ordføreren er ikke særlig oppløftende. I Lillestrøm i dag har vi 22,5 årsverk (hele stillinger) i skolehelsetjenesten, det er 13 færre enn det staten anbefaler med tanke på innbyggertallet sitt. Det er alarmerende når vi vet at antallet barn og unge som sliter med psykiske lidelser har økt de siste årene.

Det må bli enklere å få hjelp og vi må hjelpe barn og unge der de lever livene sine; i familien og på skolen. Høyre i regjering har innført «rask psykisk helsehjelp» for å hjelpe mennesker som sliter psykisk, slik at vi tar tak i små problemer før de vokser seg for store.

Ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm svarer at det er vanskelig å rekruttere helsesykepleiere. Høyre mener det må jobbes enda hardere med å rekruttere flere helsesykepleiere slik at vi når statens anbefaling. Vik skriver i svaret sitt til Høyre at skolehelsetjenesten skal styrkes fra neste skoleår ved å flytte på ressurser fra helsestasjon for barn mellom 0-5 år. For Høyre er det viktig å få til en styrking av skolehelsetjenesten uten at det går ut over andre grupper i Lillestrøm kommune.

Ingen barn og unge skal møte en lukket dør hos helsesykepleier, for oss politikere er det viktigste å sørge for at alle barn og unge får den hjelpen de trenger og at vi bidrar til å skape muligheter i fremtiden for alle barn og unge.