Har pressen grafset i skjebner i Gjerdrum?

I kjølvannet av katastrofen i Gjerdrum går debatten i sosiale medier. Har pressen opptrådt greit, eller har vi grafset for mye og eksponert mennesker som burde vært skjermet for medieomtale?