Etter valget i USA mente vi at det som betyr noe, etter at president Biden hadde tiltrådt, var om USA kunne finne veien tilbake til å anerkjenne prinsippene i folkeretten, til avspenning og våpenbegrensning, til demokrati hjemme i USA, samt å gjenskape sin rolle som et foregangsland for demokratiet internasjonalt.

Dette måtte avhenge, ikke bare av makthavere og internasjonale samarbeidsavtaler, men også av de demokratiske bevegelsene i det internasjonale samfunnet. Den gang ønsket vi spesielt demokratiske verktøy velkommen, men er nå spent på hva resultatet så langt har blitt.

Rundt 60 dager i presidentstolen

Nå har den nye administrasjonen hatt sine rundt 60 dager til å vise sin styrke for det globale demokratiet, for fred og sikkerhet og mer stabilitet i verden. Har det blitt slik?

I skjult lys fra pandemien har viktige grep blitt tatt, både nasjonalt og i utenrikssammenheng. Med bakteppet fra den forrige presidentens grep under parolen Keep America Great hadde en splittelse i folket, ikke bare i USA, men også i det internasjonale samfunn og blant de allierte, spredd seg og bitt seg fast. En formidabel jobb sto for dørene. Hans første jobb var å bygge bru mellom demokratene og republikanerne for å viske ut polariseringen som hadde trigget sterke krefter på begge sider i USA. Store grep ble tatt raskt som ga god respons i befolkningen. Gode ting det, da vi vet at en god innenrikspolitikk vi gi et sterkere samhold for å utvikle en sterk og stabil makt internasjonalt. Dernest gjeninnførte president Biden en mengde internasjonale avtaler som var viktig for verdenssamfunnet. Noen gode og noen mindre gode har mange uttalt.

Fred og sikkerhet

Vi i World Veterans Federation er meget opptatt av fred og sikkerhet og har hatt fokus på den globale og internasjonale situasjonen i verden og frykter nå at vi kan gå tilbake til den tid da bruk av våpenmakt, trusler om våpenmakt og tunge sanksjoner brukes igjen i det internasjonale samarbeidet for å presse frem «gode intensjoner». Men, det er sjelden at slike metoder støtter formålet, men isteden kreerer en spent situasjon som kan ende opp i en reell konflikt. Vi ser at USA, ofte med verktøyet Nato, ønsker å utvide sitt mandat og gjør flere områder som for eksempel Svartehavet, Kinahavet og igjen Midtøsten mer risikofylte for at atter nye konflikter skal oppstå og eskalere.

Norge

Her i Norge har vi forsterket vårt samarbeid med USA, gjennom Nato, med vel etablerte amerikanske styrker og allierte som har deltatt i tunge øvelser i nærheten av vår «skjulte erklærte fiende», nemlig Russland. Vår russiske nabo har til tider blitt provosert samtidig som vi føler oss provosert av russerne med sine store øvelser i nordområdet. I president Bidens siste intervju bekreftet han Russlands president Putin som en morder. Hvem som har rett eller ikke kan diskuteres, men det bygger ikke opp til en mulighet til å frembringe en dialog med hverandre for å skape en bedre sikkerhet for oss her i Norge som alliert med USA.

Da er jeg glad når Forsvarsjef Eirik Kristoffersen ved flere anledninger har uttalt at dialog med våre naboer er viktig og peker på Russland. Det låter bedre i mine ører og som vi veteraner vet, kanskje naive og enkle, nemlig at i krig finnes ingen vinnere, kun tapere. I det internasjonale veteranarbeidet, hvor makt og politikk er fraværende, har dialog, respekt for hverandre og felles opplevelser, gitt et unikt samhold på tvers og grenser, ofte blant tidligere fiender. Dette bør gi inspirasjon til dagens makthavere.

Vi må ikke la målet om fred helliggjøre middelet

Som veteraner flest følger vi nøye med og ser med frykt, tegn til at president skifte i USA kan skape en mer utrygg verden for oss alle.

Vi mener at alle diplomatiske verktøy må benyttes slik at de etablerte fredsprosesser kan fortsette, samt skape nye.

La oss ikke benytte oss av gammeldagse metoder, som bruk av krig, truende aksjoner, trusler og sanksjoner for å presse frem makt, ofte økonomisk makt, på bekostning av fred og sikkerhet. Det vil bare skape mer frykt og usikkerhet for oss alle.

Dan Viggo Bergtun, president i World Veterans Federation, Lillestrøm