Har lagt planer for å evakuere 1.400 dyr: – Det er en potensielt ganske omfattende operasjon, for vi har ikke tilgang til vei

Da raset gikk forsvant både vann og strøm ned til Fjeldstad-gårdene i Gjerdrum. Nå planlegges det å frakte til sammen 1.400 dyr.

Da raset gikk forsvant både vann og strøm ned til Fjeldstad-gårdene i Gjerdrum. Nå planlegges det å frakte til sammen 1.400 dyr. Foto:

Alle dyrene ved de to gårdene som ligger nærmest jordraset skal ha greid seg bra etter at eierne måtte evakueres. Nå er det laget en plan for hvordan dyrene skal fraktes ut.

DEL

Til sammen 1.200 griser og 200 storfe ble igjen etter at bøndene som bodde på gårdene som ligger i Ask måtte evakueres etter jordraset natt til onsdag. Etter at veien som går inn til de to Fjeldstad-gårdene ble stengt etter raset, har det vært laget en provisorisk vei over jordet for å komme seg inn i grisehus og fjøs for å sørge for at dyrene får nødvendig stell, mat og vann.

– Da raset gikk forsvant både vann og strøm ned til gårdene, og det er lagt ned en fantastisk fra folk i hele området. Brannvesenet og Sivilforsvaret sørget for å få vann og strøm ned til Fjeldstad. Det gikk under et døgn før det ble ordna og dyrene var reddet. Så alle dyrene har grei seg og fått tilsyn i tilstrekkelig grad. Kriseledelsen har evna å ha flere tanker i holdet, selv om å redde mennesker selvfølgelig har hatt førsteprioritet, sier Jens Thori Kogstad, leder i Akershus Bondelag.

Ble selv evakuert

Kogstad er også melkebonde i Gjerdrum, og en av dem som måtte evakueres på torsdag, etter at det var blitt observert sprekkdannelser i grunnen nord for Ask. Kogstad har i alt 300 storfe på gården av disse er 100 melkekuer.

– For oss er situasjonen avdramatisert. Veien har vært stengt, så vi har ikke kommet inn med melkebil og har måttet tappe ut ganske mye melk, men det er ingen dramatikk nyttet til det. Vi har fått kommet oss inn til gården og stelt dyrene, og jeg tror vi kan flytte tilbake om ikke så lenge. Det er blitt tatt boreprøver, og sprekkene har ikke blitt større, sa Kogstad til Romerikes lørdag.

Søndag 15.30 kom nyheten om at de evakuerte ved Kogstad kan flytte tilbake.

– Redningsledelsen har besluttet å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Dette skjer etter anbefaling fra NVE. Beboerne det gjelder skal være informert av Gjerdrum kommune via sms/talemelding/e-post, skriver politiet på sin hjemmeside.

Bor på hotell

Kogstad forteller at planen er å tømme begge gårdene ved raset for dyr.

– Det er ikke holdbart å basere seg på å komme seg inn til dyrene i uker og måneder ved å kjøre på provisorisk vei med firehjuling.

– Kan du si noe om hvordan de evakuerte gårdeierne har det?

– Det er åpenbart krevende, både praktisk og følelsesmessig. Det er usikkert hva som skjer i framtida, hva situasjonen blir der. Bøndene bor nå på hotell i nærheten, og står selv for stell og tilsyn, og blir transportert ned og opp av brannvesen på firehjuling, slik at de kan melke og fôre. Han som driver med gris har også fått komme ned med traktor, utstyr og fôr. I denne krisen har det vært mange som har stilt opp for å hjelpe til, og jeg må berømme alle instanser som er involvert, også for å ta vare på dyrevelferd, sier Kogstad.

Han forteller at de ved inngangen til helgen la de siste planene for evakuering av dyrene.

– Det er en potensielt ganske omfattende operasjon, for vi har ikke tilgang til vei. Siden all trafikk foregår provisorisk over jordet, og dyrene har det bra akkurat nå, er det et spørsmål om hva som skjer framover. Siden det er meldt kaldt framover, kan det være en periode det er lettere å komme over jordet med det vi kan bruke av transport for å evakuere dyrene. vi vet ikke akkurat når det vil skje, men det tidsvinduet må vi benytte, sier bondelagslederen.

Flere vil hjelpe

Det er allerede laget avtaler med andre bønder som kan ta imot 18 melkekuer og 30 ungdyr.

– Det skal være ganske grei logistikk å få ut kuene. Det blir langt mer krevende å få ut grisene, som er mer vare for kulde. De skal slaktes, og noen må ut innen en uke eller to, hvis ikke blir det for fullt. Det er mange slaktebiler som må inn, og det vil skje i samråd med Mattilsynet og flere andre etater, sier Kogstad.

Lars Tore Hestad, pressevakt i Mattilsynet, sier at de bistår i politiets og kommunens arbeid med å vurdere evakuering av berørte dyrehold.

– Vårt fokus er dyrevelferd i denne situasjonen; om dyrene har tilgang på vann, fôr og annet nødvendig stell. Det er politiets kriseledelse som har myndigheten til å beslutte om evakuering kan skje eller ikke, etter en totalvurdering av forholdene, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken