Har kartlagt sårbar infrastruktur – vil være føre var mot villere og våtere klima

I Gjerdrum gikk kloakken rett ut i naturen etter brudd på avløpsledningene etter leirraset. I Nittedal-raset i 2019 kollapset all infrastruktur fordi vann, kloakk, strøm og fiber lå i samme trase. Kommunene på Øvre Romerike har sammen med NGI kartlagt hvordan fremtidig økning i nedbør kan medføre lignende hendelser i håp om å forhindre lignende skader.