(MittLillestrøm)

– Vi kjøpte leiligheten her blant annet fordi det var viktig for mannen min at han kunne «se hjemmat», som han sa. Han døde dessverre før vi fikk flyttet inn, men fra terrassen ser jeg utover småhusbebyggelsen og stedet der ungene våre har vokst opp, og det føles fint. Det er godt endelig å være på plass her, og selv om jeg har måttet flytte inn alene tror jeg det blir mye lettere for meg å være sosial her enn det hadde vært i det gamle huset vårt, sier Eriksen.

Sosiale fellesrom

En felles hobbyrom og en stor felles stue med mulighet for for eksempel kortkvelder, fotballkvelder, eller bare en kaffekopp og litt skravling står nemlig til disposisjon for beboerne når prosjekt Dovrekvartalet i Lillestrøm etter hvert står helt ferdig. En felles takterrasse med soneinndeling skal også bidra til at det er enkelt å være sosial hvis man ønsker det.

Eriksen er glad for at det finnes et sånt type tilbud i blokka hun er nyinflyttet i, og sier det er en av tingene som gjør at det er nettopp her hun vil bo.

– Det blir noe helt annet å treffe og skravle med naboene i et fellesrom med kjøkken enn for eksempel i oppgangen, og jeg tror nok det vil bidra til at jeg blir mer sosial enn jeg ville vært ellers. Jeg tror ikke jeg hadde trivdes med å være helt alene i huset, så dette er en veldig fin løsning for meg, sier hun.

Topp å være midt i byen

Dovrekvartalet er en del av en større kvartalsutbygging i Lillestrøm sentrum, i området der den gamle Dovre-fabrikken lå tidligere. Prosjektet består av totalt fem bygg med 192 leiligheter, og i tillegg er det også flere andre store utbyggingsprosjekter i området.

Flere av blokkene i Dovrekvartalet, blant annet den Eriksen bor i, har en aldersbegrensning som innebærer at alle som kjøper leilighet der må være over 55 år. Det, sammen med den sentrumsnære beliggenheten mellom toglinja, Kjerulfs gate og Sørumsgata, og ikke minst utsikten «hjemmat» har ifølge Eriksen vært avgjørende for valget om å bosette seg i akkurat dette utbyggingsprosjektet. At hun har måttet vente over fire år fra kjøp til innflytting på grunn av forsinkelser i prosessen spilte ingen rolle.

– Vi spurte faktisk mamma og pappa om de ville finne en annen leilighet når prosjektet ble såpass forsinket som det ble, men det har de bare blånektet hele veien, forteller den ene sønnen til Else Marie, Gard Eriksen.

– Det var ikke noe alternativ å ikke vente på ferdigstillelse her, det er her jeg har tenkt å bo til jeg ikke vet hvor jeg er lenger. For meg er det helt topp å være midt i byen når jeg går ut døra, og i og med at jeg nå slipper å tenke på både gressklipping og snømåking, så har jeg jo også masse tid til å nyte det, sier Eriksen.

Mange lokale kjøpere

Det er partner i Privatmegleren Nye Boliger Romerike, Tom-Richard Seim, som har solgt mange av leilighetene E & G Bygg har bygget i det nye Dovrekvartalet. Han forteller at det er mange lokale kjøpere, slik som Eriksen, som har kjøpt seg leilighet og som nå er på vei inn.

– Dovrekvartalet borettslag består av to blokker og 36 leiligheter, og har en aldersbegrensning på 55 år. 28 av disse er solgt og innflyttet, og blant dem er det mange lokale kjøpere. For en del er nok aldersbegrensningen viktig når de skal flytte, og i tillegg vet vi at mange setter pris på at det ikke er utleie, men et stabilt og trygt bomiljø her, sier Seim.

Han trekker også frem fellesarealene som noe ganske unikt med prosjektet.

– Det er ikke så vanlig med fellesrom som dette, men i Dovrekvartalet har det vært viktig. Det har vært ønskelig å legge opp til et hyggelig og sosialt miljø for de som bor her slik at de kan møtes i hyggelige omgivelser, og i forbindelse med den pågående pandemien nå har man jo sett viktigheten av dette, sier Seim.

Dovrekvartalet

Dovrekvartalet består av 5 bygg, og det er E & G Bygg AS som er byggherre, og HENT AS som er entreprenør.

De fem byggene består av:

  • Dovrekvartalet borettslag (D1+D2) består av 36 leiligheter, hvorav 28 allerede er solgt og innflyttet.
  • Tower 1 boligsameie (D3) består av 70 leiligheter, og det er kun en penthouse-leilighet på toppen som ikke er solgt. Disse leilighetene ferdigstilles og overleveres i april i år.
  • Studio Lillestrøm boligsameie består av 36 leiligheter og alle er solgt. Overlevering og innflytting pågår nå.
  • Dovrekvartalet borettslag 2 (D5) består av 50 leiligheter, hvorav 30 er solgt. Dette bygget overleveres i august i år.

Hele boligområdet med torg og alle uteområder skal stå ferdig i september.

I tillegg til Dovrekvartalet bygger også Taraldset Eiendom til sammen 151 leiligheter fordelt på to bygg i området. Disse byggene heter Sville og T4.

Et garasjeanlegg i to plan med boder, sykkelparkering, bilvaskeanlegg og nærmere 500 parkeringsplasser bygges felles for de to utbyggingsprosjektene.