Det pågår for tiden en vanskelig redningsaksjon i skredgropa i Ask i Gjerdrum. Det er fortsatt bevegelse i grunnen og fare for nye skred, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE er satt i høy beredskap og er bemannet døgnkontinuerlig inntil videre, opplyser regiondirektør Toril Hofshagen til RB. Personell og ressurser i NVE er sendt fra hele landet for å bistå.

Det er også satt inn og laget en plan for borerigger som skal arbeide utover dagen.

– Det er flere aspekter ved arbeidet som pågår nå: Det ene er selve redningsaksjonen, og det andre er at operasjonene som utføres kan gjennomføres på en sikker og trygg måte. Det er veldig utfordrende å jobbe i skredgropen – massene er jo flytende, sier Knut Hoseth i NVE.

– Fram til nå har det jobbet mye i lufta. Det er ikke mulig å bevege seg i gropa, legger han til.

Få oversikt – dette vet vi om skredet!

To maskiner i arbeid

Han er regionsjef i nord, og har erfaring med både skred og beredskap. På generelt grunnlag forteller han om arbeidet som nå gjennomføres og planlegges i slike situasjoner. NVE bistår politi og helse med faglig råd.

– Nå er jo dette et område hvor det er gjennomført en god del grunnundersøkelser fra tidligere. Fram til nå har man jobbet med å få god oversikt over de dataene man allerede har. I tillegg setter man nå inn borerigger – to av dem tror jeg – for å få oversikt og supplere den kunnskapen man allerede har, sier Hoseth.

Noen av husene i skredet i Gjerdrum har flyttet seg opptil 400 meter, opplyser politiet. Skredkanten er over 700 meter lang og 300 meter bredt.

(Saken fortsetter under bildet).

– Hvor langt det kan gå

– Hva vil slike undersøkelser inneholde?

– Det er for å få bedre kunnskap om grunnforholdene. Da jobbes det utenfra skredgropa for å finne ut hva som vurderes som sikker grunn. Det er da et tiltak for å få bedre kunnskap om hvordan skredet er, svarer regionsjefen.

– Det er bistand opp mot redningsaksjonen, samtidig som det er oppfølgende undersøkelser for å få bedre kunnskap om skredet og området rundt – med tanke på å kunne si noe mer om hvor langt skredet kan gå, legger han til.

– Man borer ikke i selve gropa?

– Det er for risikofullt. Det jobbes på arealet som er rundt, svarer Hoseth.

Kommer med nye anbefalinger

Videre opplyser han at denne informasjonen skal brukes med hensikt om å friskmelde noen områder i løpet av torsdagen. Sammen med konsulenter i NGI og Multiconsult har NVE laget en plan for boreundersøkelsene.

NVE opplyser at de blant annet har undersøkt muligheten for bruke veien den sørvestlige delen av området som er evakuert. Rundt 1.000 personer er så langt evakuert.

Regionsjef Hofshagen opplyste tidligere på dagen at målet er å komme med nye anbefalinger til nødetatene senere torsdag.

– Grunnen er høyst usikker og det er fortsatt risiko for at det kan gå nye skred i området, sier Hofshagen til NTB.

– Det er sånn at når man setter evakuering tar man godt i, for å være sikker på at ikke flere blir rammet av skredet. Disse oppfølgende undersøkelsene vil kunne vise hvor langt evakueringssonen bør gå, sier Hoseth.

– Vil det lang tid før man kan undersøke og bevege seg inn i selve gropa?

– Det vil vanligvis ta ganske lang tid. Det er avhengig av hvordan situasjonen er på ulike steder i skredgropa. Det er ikke bare kvikkleire der, det ligger også annet materiale der. Det er utfordrende forhold, sier Hoseth.