Sjøvold informerte selv departementet om at han ønsket å gå av, skriver regjeringen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag og i så måte ha samfunnets tillit. Dette er viktigere enn noen gang i den sikkerhetssituasjonen vi nå befinner oss i. Det har de siste ukene vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person. Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømmet må gå først, sier Sjøvold i pressemeldingen.

Sjøvold fratrer stillingen med umiddelbar virkning, ifølge regjeringen. Roger Berg er fungerende PST-sjef fram til en ny sjef er på plass. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mener Sjøvold sin avgjørelse er klok.

– Sjøvold har i dag bedt om å fratre sin stilling som PST-sjef. Jeg respekterer Sjøvold sin beslutning, og mener det er en klok avgjørelse, sier Mehl.

Ulovlige våpen

Saken har sitt utspring fra at Sjøvold oppbevarte våpen ulovlig da han var politimester i Oslo.

Spesialenheten startet etterforskningen i november 2019 etter at VG avslørte at han gjennom flere år oppbevarte tre skytevåpen uten at de var registrert på ham. Sjøvold forklarte selv at han mottok våpnene fra en enke i Vestfold etter at mannen hennes – en venn av Sjøvold – døde i 2008.

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti, og da fikk jeg levert dem inn, sa Sjøvold til VG i 2019 da saken ble kjent.

Ba justisministeren redegjøre

Tidligere denne uka gikk en samlet kontrollkomité på Stortinget ut og ba justisministeren om å redegjøre for Sjøvolds sikkerhetsklarering etter flere oppslag i VG den siste tiden. Våpensaken førte til at Sjøvold fikk en bot på 50.000 kroner, men den fikk ingen konsekvenser for hans autorisasjon eller sikkerhetsklarering.

– Spørsmålene sendes til regjeringen og justisministeren fra en samlet komité etter at Venstre tok initiativ til dette, sa Grunde Almeland (V) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til avisen.

Torsdag skrev VG også om Sjøvolds redegjørelse til daværende justisminister Jøran Kallmyr i november 2019, kort tid etter at saken om våpenholdet først ble kjent.

Trusler mot politiansatt

I redegjørelsen, som fram til nå har vært sikkerhetsgradert, var det flere mangler. Sjøvold opplyste blant annet ikke om brudd på våpenlov eller manglende registrering av våpen.

VG har skrevet flere saker om hvordan en politiansatt skal ha blitt utsatt for trusler og press da han nektet å ta imot den daværende politimesterens ulovlige våpen, men Spesialenheten valgte å henlegge saken.

Så sent som for en drøy måned siden uttalte justisminister Mehl at hun hadde tillit til Sjøvold.