Lillestrøm har de siste årene utviklet seg til å bli en attraktiv by og kommune, både som destinasjon og bosted. Samtidig må vi bli enda flinkere til å kraftsamle oss, og vise frem alt det flotte Lillestrøm har å by på.

Lillestrøm er av områdene i landet som har hatt størst befolkningsvekst de siste årene. Pilene peker også riktig vei på andre områder som er viktig for å leve opp til en felles ambisjon om at Lillestrøm skal være en attraktiv regionby med livskraftige lokalsamfunn.

Ringvirkninger

Nova Spektrum og Nitja senter for samtidskunst er, sammen med resten av næringslivet og kulturlivet i kommunen, viktige bidragsytere til den positive nærings- og samfunnsutviklingen som preger lokalområdet vi er en del av. Hver for oss, og sammen, skaper vi store økonomiske og sosiale ringvirkninger som gjør at Lillestrøm skiller seg ut på en positiv måte:

  • Gjennom nye og flotte Nitja senter for samtidskunst sørger vi for et kulturtilbud i Lillestrøm som er verdifullt for både store og små. Hver helg fylles vårt aktivitetsrom opp med skaperglade barn, og våre utstillinger tiltrekker seg kunstinteresserte fra både regionen og resten av landet. Kunstsenteret har blitt en unik møteplass som kobler folk på tvers, og med kunstnere fra hele verden viser Nitja frem grensesprengende kunst som inspirerer og engasjerer.
  • Gjennom møteplassene NOVA Spektrum skaper og legger til rette for, bidrar vi til at Norge og verden møtes i Lillestrøm for handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Den årlige verdiskapingseffekten som våre 4-500.000 tilreisende og besøkende bidrar til, representerer i størrelsesorden 2,3 milliarder kroner, hvorav det meste tilfaller lokalt næringsliv. De samlede ringvirkningseffektene gjør Nova Spektrum til en av regionens største arbeidsgivere, og sørger for mange lønnsomme arbeidsplasser i verdikjedene vi er en del av. Disse verdikjedene omfatter alt fra våre lokale leverandører innen områder som eksempelvis elektro og VVS, til hoteller, spisesteder og andre deler av service- og tjenestenæringen i Lillestrøm. Felles for dem alle er de henter store deler av sitt omsetningsgrunnlag fra de besøkende til våre møteplasser.

Uforløst potensial

Vi mener like fullt at det er et stort uforløst potensial for å fremsnakke Lillestrøm enda mere, med mål om å sette byen sterkere på kartet. Vi har flotte herligheter i kommunen med samtidskunst i verdensklasse, et sprakende nytt kulturkvartal og en kunstpark som er lett tilgjengelig døgnet rundt. Et steinkast unna sentrum finner vi også landets flotteste museumsjernbane, og de små butikkene og spisestedene i bykjernen representerer en unik sjarm vi kan være stolte av. Men er vi egentlig flinke nok til å få frem disse og alle andre herligheter i nærområdet som bidrar til å gjøre Lillestrøm unik, eller mangler vi pågangsmotet til å skryte av alle kvalitetene i vårt eget nærområde?

Opplevelse

Vår felles påstand er at dersom vi lykkes med å kraftsamle oss enda bedre lokalt, vil det bringe oss til et nytt nivå når det gjelder å gjøre Lillestrøm attraktiv både som destinasjon og bosted. Dette innebærer at vi må våge å skryte av at byen har et kunstsenter der arkitekturen i seg selv gjør bygget til en opplevelse det er vel verdt å besøke - og at vi i full ubeskjedenhet må være tydelig på at Lillestrøm er et sted alle tilreisende bør sette av tid til å se og oppleve når de først planlegger for sitt besøk til nærområdet i forbindelse med våre utstillinger, messer og arrangement.

I tillegg må vi selvsagt jobbe enda bedre på tvers med å vise vei til hverandres opplevelser, og til å stå sammen om å utvikle Lillestrøm på en måte som gjør at vi gjennom felles løft beholder og tiltrekker oss enda flere innbyggere, arbeidsplasser og kulturtilbud i tiden som kommer. Vi gleder oss til å bruke 2023 på dette, og inviterer alle som ønsker å trekke i samme retning, med på reisen.

Gunn Helen Hagen, administrerende direktør Stiftelsen NOVA Spektrum

Rikke G. Komissar, Direktør Nitja senter for samtidskunst