Hagen-barnas advokat har fått innsyn i etterforskningen – vil fortsatt ikke la seg avhøre av politiet

Hagen-barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, gikk rettens vei for å få innsyn i etterforskningsmaterialet til politiet i Lørenskog-saken. Da fikk han medhold.