Det fikk VG vite da de begjærte innsyn i endringer av Gulatis ligning. Skatteetaten har kontrollert ligningene fra 2017 til 2020, og vedtaket om endring av skattbar inntekt gjelder for 2017, 2018 og 2019.

Gulati har ikke delt vedtaket fra Skatteetaten med VG, men opplyser at han må skatte av fordelen ved å ha gratis pendlerbolig i Oslo. Grunnen til det er at han leide ut deler av leiligheten på hjemstedet deler av forrige stortingsperiode.

– Det stemmer at Skatteetaten har justert skatten min slik at den blir riktig, og det er jeg glad for. Jeg har også fått en beklagelse for at opplysninger som jeg sendte inn i forbindelse med selvangivelsen allerede for fire år siden ble liggende hos dem til nå uten å bli behandlet. Dette er opplysninger jeg hadde sendt inn selv om det nå viser seg at Stortinget ikke gjorde dette, sier han.