Gryende opprør mot nordlig E16-trasé – underskriftene ramler på

Tre ulike kampanjer har samlet over 2000 underskrifter.