Det er vedtatt politisk at Lillestrøm kommunes administrasjon skal legge til rette for innføring av avgiftsbelagt parkering på kommunale arbeidsplasser.

Dette innebærer i stor grad skoler, barnehager og ulike helsebygg. Dette er altså ikke noe kommuneadministrasjonen kan velge å ikke gjennomføre, det er et politisk vedtak. Det er likevel flere sider ved denne saken vi i Utdanningsforbundet Lillestrøm stiller oss undrende til.

Det er et politisk mål at skoler og barnehager skal holdes åpne under pandemien. Det er viktig for barn og unge å være i skoler og barnehager, noe det er bred enighet om. Det har vært hevdet at barn og unge ikke smitter i særlig grad, noe som igjen har ført til et slags «parallellsamfunn» i skoler og barnehager. Smittevernet der er på et helt annet nivå enn i resten av samfunnet, og består egentlig bare av en flaske håndsprit og et skrivebordsvedtak om å forsøke å holde meteren på de litt eldre klassetrinnene.

Kollektivreise og korona

I den senere tids debatt kan det likevel synes som de nye, muterte virusvariantene smitter mer blant barn og unge enn det opprinnelige. En ting er at mange ansatte i skoler og barnehager opplever smittevernet som bekymringsfullt slik det allerede er. En annen ting er å øke belastningen på de ansatte i den situasjonen de allerede står i. Vi synes derfor det er et merkelig tidspunkt å innføre kommunal avgiftsparkering for ansatte. Man oppfordres altså til, som ansatte i kommunen, å reise kollektivt til jobb i en tid da mobilitet og antall kontakter anbefales redusert til et minimum.

Betalingsparkering på de kommunale parkeringsplassene rulles ut i disse dager. Vi mener kommunedirektøren burde ventet til etter pandemien med å gjennomføre dette politiske vedtaket.

I vår ble det klappet for ansatte i skole og barnehage. Man ble bevisst på hvor viktig det var for samfunnet at disse institusjonene holdt åpent, og politikerne fikk plutselig øynene opp for de sårbare barna.

Godt kvalifiserte lærere med godkjent lærerutdanning ligger til grunn for at disse institusjonene skal fungere optimalt. I 2021 blir det ikke utdannet en eneste ny lærer fra norske lærerskoler, som følge av at det er innført femårig lærerutdanning.

Lillestrøm ligger i et pressområde, der vi konkurrerer med andre kommuner om de lærerne som er på arbeidsmarkedet. De fleste norske kommuner lønner lærere etter garantilønn, det vil si at lønna er omtrent den samme enten du som lærer velger å jobbe i Rælingen, Lørenskog eller Lillestrøm. Forskjellen er at i Lillestrøm kan du risikere en merutgift til parkering på inntil kr. 8000 i året, noe du slipper i de fleste av nabokommunene.

Hinder for rekruttering

Vi er bekymret for at politikerne, gjennom å vedta innføring av p-avgift, gjør det vanskeligere å få rekruttert kvalifiserte lærere til våre skoler og barnehager. De kommunale barnehagene i Lillestrøm konkurrerer for øvrig også med de private, som ikke nødvendigvis innfører avgift. Vi er ikke imot at politikerne skal delta i det grønne skiftet, men tiltak for tilrettelegging til bruk av kollektivtransport på jobb glimrer altså med sitt fravær.

Vedtaket om innføring av betalingsparkering på arbeidsplasser i Lillestrøm skal kun innføres for ansatte, ikke besøkende. Det betyr at man som besøkende; ved henting og levering, møter, avtaler eller lignende, skal slippe å være miljøbevisst. Det er kun de ansatte som skal være det. Dette gjør at Utdanningsforbundet Lillestrøm finner det på sin plass å stille spørsmål ved om tenkningen rundt miljøpolitikken i Lillestrøm kommune er helhetlig, eller kun en grønnvasking for å kunne styrke kommuneøkonomien via de ansatte i kommunen. Vi har spilt inn våre bekymringer overfor politikere og kommuneadministrasjon, men blir dessverre ikke hørt i denne saken.

Kristin Løver og Jon Ola Eggen | leder og nestleder i Utdanningsforbundet Lillestrøm