Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarere, 29. Mai 2021 skal vi med stolthet hedre de som har båret og bærer den blå FN-bereten. Samtidig skal vi også hedre de siviles bidrag til organisasjonens arbeid for fred. Over en million mennesker har tjenestegjort under FN-flagget siden 1947.

Spesielt skal vi hedre de mer enn 4050 som har mistet livet under FN-flagget siden starten og de mange som har dratt med seg skader på kropp og sjel etter sin tjeneste.

Norges bidrag

Norge har gjennom tidene vært en stor bidragsyter til de ulike operasjonene for FN og vi har totalt deltatt i over 100 operasjoner i 40 land med over 100 000 kvinner og menn, de fleste med den blå beret som et godt kjennetegn. Dessverre har også Norge mistet rundt 100 av sine i disse operasjonene, men et betydelig større antall har slitt og sliter med mentale senskader etter sine opplevelser. Erstatningsordninger fra staten i Norge har bidratt til at den enkelte av disse har fått en bedre hverdag.

Også FN bidrar nå til at alle skal få sin oppreisning for å dempe på de mentale skadene de er blitt påført i sine oppdrag for FN. Denne prosessen i FN er vi i World Veterans Federation glad for å være med på slik at en glemt ordning for skadede og pårørende blir vekket til livet igjen.

En verden i forandring!

Vi ser at en verden i forandring med de utfordringene og truslene fredsbevarere står overfor er enda større enn noen gang. De trenger å takle, ikke bare COVID-19-pandemien, men også den stadige vanskeligere jobben de gjør for å beskytte folket der de er utplassert. Vi ser nå oftere og oftere at de krigførende parter fører en asymmetrisk krig som ofte går gjennom propaganda og sosiale medier trigget av en tredje part som ønsker et mål med skjult hensikt. Kanskje til å med for å øke polariseringen blant stormaktene.

Årets tema

Temaet for årets dag er "Veien til en varig fred: Utnytte ungdommens kraft for fred og sikkerhet."

I dag er titusenvis av unge fredsbevarere (mellom 18 og 29 år) utplassert over hele verden og de spiller en viktig rolle i å hjelpe til med å få gjennomført oppdragene, på tross av de vanskelige tider vi arbeider i. Det fine er nå at FNs fredsoperasjoner øker betydelig samarbeidet med ungdoms- og ungdomsgrupper for å bidra til å bygge langsiktig bærekraftig fred i deres oppdrag på bakken. Her bidrar de sterkt i den sosiale oppbygging av området. FN ser også at de mange oppdrag trenger lengre tid og derfor ønsker de å satse på de kommende generasjoner for å oppnå en mer langsiktig fred i det landet man operer i.

For å markere dagen tar vi som FN-veteraner på oss det fineste antrekket og flagger med FN flagget sammen med mange veteraner fra operasjoner fra mange land. Dette til ære for alle de som mistet noen av sine kjære eller gav sitt liv, sin helse ”in the service for peace. ”

Gratulerer med dagen.