Endelig begynner virkningene med veteranarbeid fra frivillige krefter over mange år her i hjemkommunen å blomstre. Etter å ha deltatt i både uorganisert og organisert frivillig arbeid for veteraner er jeg stolt og glad i den måten nå Lillestrøm Kommune har tatt tak og etablert en egen veteranplan. Dette for å bidra til at innbyggerne som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge, både fra FN og NATO, blir ivaretatt og anerkjent for det arbeidet de har utført på Norges vegne.

Veteranplan for Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommune sin veteranplan bygger videre på Regjeringens oppfølgingsplan, og fokuserer tiltakene sine på temaene anerkjennelse, ivaretakelse, og oppfølging.

Veteranplanen ble vedtatt av Lillestrøm kommunestyre sent i 2020. https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/frivillighet/veteraner-i-lillestrom/veteranplan-for-lillestrom-kommune/

Ordfører Jørgen Vik uttalte den gang: «Jeg håper at veteranplan for Lillestrøm kommune kan bidra til å synliggjøre vår takknemlighet til våre veteraner, og vår annerkjennelse av deres innsats, kunnskap og erfaringer. Lillestrøm ønsker å være en god og tilgjengelig kommune for våre veteraner og deres nærmeste, og møte de som trenger hjelp og støtte med kunnskap og forståelse.»

Lovendring.

For oss som har deltatt ivaretagelse av veteraner, over mange tiår, er vi meget glad for at også det uorganiserte arbeidet for veteraner har fremtvunget en etterlengtet lovendring den 18.02.2021 som skal styrke veteranenes erstatningsrettslig vern som betyr at veteraner som er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjenesten vil sikre likebehandling for alle veteraner og ikke begrenset til veteraner før og etter 2010. Vi vet at PTSD og andre mentale senskader kan slå inn på veteraner mange år etter tjeneste.

Gratulerer.

Stolt og takknemlig med stor gratulasjon til Lillestrøm Kommune og alle de som har arbeidet for anerkjennelse og oppfølging av våre veteraner over mange år.

Når vi nå har fått en kommuneplan for veteraner vil oppfølgingen ha sterkere rammer og jeg oppfordrer alle veteraner til å lese planen og ta gjerne kontakt med kommunens veterankontakt Erik Vea på mail [email protected]

Dan Viggo Bergtun, President i World Veterans Federation, Lillestrøm