Roaf utfordres til å innføre en ordning med gratis poser i nøytral farge til restavfall, skriver innsender.

Lørenskog kommune arrangerte IKS-eierdag den 2. februar 2022, der interkommunale selskaper som kommunen deltar i, var invitert til Lørenskog rådhus for å presentere sine virksomheter, visjoner og økonomi. Dette var nyttig og lærerikt for oss folkevalgte som var invitert.

For mange av oss var det spesielt interessant å få oppdateringer fra ROAF, ettersom det planlagte kildesorteringsanlegget til 135 millioner på Nordlimyra nylig ble skrinlagt pga forurensning i grunnen (overraskelse?).

Adm.dir. Synnøve Bjørke presenterte Roaf og redegjorde grundig og svarte på spørsmål fra forsamlingen. Hun garanterte at Roaf skulle bygge nytt anlegg hvis de ble tilvist annen tomt. Alle skjønner at dette er en tidkrevende prosess, og befolkningen i Lørenskog har blitt lei av å kjøre 16 km hver vei til Roaf på Berger i Lillestrøm kommune for å bli kvitt avfall som ikke kan kastes i søppelkasser.

Dette gjelder folk med tilgang til bil og varehenger når det gjelder å kaste hageavfall og større gjenstander. Det er slett ikke alle som har mulighet for å kjøre bort slikt avfall selv, og vi folkevalgte frykter at stadig mer søppel vil bli satt igjen ved søppelstativer eller slengt unna i grøfter og skogholt.

Bortkjøring

Dette må løses snarest, og Synnøve Bjørke i Roaf noterte seg innspill om en midlertidig løsning kan være å opprette provisoriske stasjoner i Lørenskog for mottak og bortkjøring av avfall.

Dette skulle hun komme tilbake til ganske snart.

Et annet innspill fra forsamlingen var om bruk av søppelposer. Det er et faktum at prisen på bæreposer har steget betraktelig i senere tid. Og naturvernforkjempere ønsker at prisen på bæreposer bør settes opp mye mer, for å komme plastforurensningen til livs. Det spørs om dette er rette viken å gå? Bæreposer utgjør for mange familier en merkbar utgift som tvinges på innbyggerne pga renovasjonsordningen.

Grønne til restavfall

De grønne posene for matavfall deles ut gratis, og er nedbrytbare. Men det viser seg at flere husstander benytter de grønne posene både til matavfall og til restavfall. Da blir poenget med grønne poser til matavfall begrenset.

ROAF blir dermed utfordret til å innføre en ordning med gratis poser i nøytral farge til restavfall. Dette vil være et fremskritt i kampen mot mot bæreposene, som de fleste av oss kjøper i dyre dommer etter varehandel, for å bruke som restavfallsposer. REMA, KIWI, OBS, MEGA m.fl. har tjent store penger på oss forbrukere som betaler for reklameplassen deres. Det bør det bli slutt på. Flergangsbruk av diverse papir- og tekstilnett kan anbefales.