Del abonnementet ditt med familien! 

– Da jeg kontaktet Informasjonskontroll trodde de jeg var steike sprø. De fikk spørsmål om å løse det umulige, i hvert fall det som ble sett på som umulig for et par år siden. Men de løste det. Uten deres innsats hadde vi ikke klart det. De har vært en fantastisk samarbeidspartner, som har bidratt langt mer enn hva vi hadde tenkt, konstaterer Terje Tobiassen i firmaet ContinYou, gründeren bak helseklokka som nå lanseres av mobilselskapet Telia.

Klokka måler hjerterytme, hudtemperatur, bevegelse, og blodets oksygenmetning. Endringer kan være tegn på at noe er i ferd med å skje, og brukeren blir varslet.

Klokka skal blant annet varsle eldre om når de er i ferd med å falle, og derfor bør sette seg ned. Skulle de likevel falle om, vil klokka registrere det og varsle pårørende og/eller hjelpeapparatet. GPS-signaler viser vedkommendes posisjon.

Samtidig skjer en telefonoppringning, fra SIM-kortet i klokka. Dermed kan brukeren og de pårørende snakke sammen – uten å bruke telefon.

– Med denne klokka kan eldre mennesker bo lengre hjemme. Den vil gi trygghet til både dem som bruker den og deres familier, sier Tobiassen.

– Spennende

Informasjonskontroll har designet og utviklet elektronikken inne i klokka, samt deler av softwaren i produktet. ContinYou har selv utviklet all databehandling utenfor selve klokka, som algoritmer, nettskyfunksjonalitet og all annen databehandling.

– Tobiassen kom til oss i begynnelsen av 2016 med en idé om hva han ville lage. Det var en spennende utfordring og utviklingen av produktet har gått fort, sier salgs- og markedssjef Per Berg i Informasjonskontroll.

Selskapet har 18 ansatte og omtaler oppdraget som «et betydelig prosjekt».

– Det har vært morsomt og voldsomt lærerikt. Vi setter særlig stor pris på at vi har bidratt til å utvikle et produkt som skal bety noe – som skal virke for den enkelte. Dette kan være én av løsningene på eldrebølgen, sier han.

Firmaet ble etablert i 1969 og hadde sitt utspring i Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller.

De leverer mye til forsvaret, men også til norske industribedrifter. Når NRK trafikk bryter inn i sendingene med trafikkmeldinger, er det takket være en teknologisk løsning Informasjonskontroll har utviklet.

– Uhyre komplisert

Helseklokka «Contact» ble sist uke presentert i Kunnskapsbyen Lillestrøms lokaler, for representanter for flere romerikskommuner.

Selve klokka fikk ingen se.

– Det gjenstår noen små detaljer før designet er klart, forklarer Terje Tobiassen med et hemmelighetsfullt smil.

Ideen til klokka fikk han etter at han selv fikk hjerteinfarkt, under en biltur i 2014. Bilen kjørte av veien og Tobiassen ble liggende tre døgn i kunstig koma.

– Hadde jeg hatt en klokke som dette, ville jeg ikke ha satt meg i bilen. Da hadde jeg visst at noe var galt.

Men det er ikke bare en hjerteklokke: «Contact» kan også forutse fall.

– Sensorene og programvaren sanser når brukeren er i ferd med å falle. Det er uhyre komplisert, men det funker, forsikrer han.

– Hver for seg måler sensorene viktige detaljer om form og fysikk. Når vi setter dem sammen gir de en unik innsikt som aldri tidligere er kombinert i én om samme løsning, fortsetter Tobiassen, som har sikret seg patent på produktet.

– Over all forventning

Klokka har også en alarmknapp, som fungerer over mobilnettet. Dermed fungerer den også som trygghetsalarm, også når brukeren er utenfor hjemmet.

Tobiassen understreker at klokka ikke kan brukes til å spore brukeren, og at det ikke er mulig å ringe til klokka.

– Brukerne skal ikke føle seg overvåket. De skal føle seg trygge.

Selv om klokka i april lanseres for det private forbrukermarkedet, er det ikke tvil om at også kommuner og offentlige institusjoner er et potensielt marked.

– Vi har allerede 10–12 kommuner som har bestilt startpakka, opplyser gründeren, som er lamslått over interessen:

– Antallet forhåndsbestillinger er over all forventning, og langt over hva vi forsiktig budsjetterte med. Vi er i dag 16 ansatte, og i løpet av året kan det se ut til at vi blir 20–25.

Klokka skal produseres ved to fabrikker i Norge, med en total kapasitet på 20.000 klokker i måneden.

Ifølge nettavisen Shifter, har Tobiassen selv og privatpersoner satset snaut 20 millioner kroner så langt.

I tillegg kommer støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

– Hva er Telias rolle?

– Vi har en samarbeidsavtale med Telia som dreier seg om et markeds- og salgssamarbeid. Uten denne avtalen kunne vi ikke avsatt like mye ressurser til forskning og utvikling. Derfor er vi svært takknemlige for deres engasjement, svarer gründeren.

Fakta

  • Firmaet Informasjonskontroll i Skedsmo har lang erfaring med produktutvikling innen elektronikk og programvare. De har levert løsninger til Forsvaret, helsevesenet, offentlig forvaltning og en rekke selskap innen privat sektor.
  • De har nå utviklet innmaten til den nye helseklokka fra rogalandsbaserte ContinYou.
  • Ved hjelp av avansert teknologi, og innsamling av flere typer data, kan klokka blant annet forutse fall og hjerteproblemer. Den sender alarm til pårørende eller alarmsentral, og starter automatisk en telefonsamtale, slik at de pårørende kan snakke med klokkas bruker. Den fungerer også som en trygghetsalarm utenfor hjemmet.
  • Klokka lanseres av mobilselskapet Telia i løpet av april, og vil koste rundt 8.000 kroner, pluss 49 kroner i månedlig abonnement.
  • Den selges til det private forbrukermarkedet, men også kommuner og offentlige institusjoner har vist stor interesse.