Tidligere ordfører Tom Staahle skriver at han har forsøkt å reflektere litt om det er rom for forbedring i Ullensaker-politikken i 2022. – Dessverre ser jeg ikke så mange lys i tunnelen, skriver han.

Det er noe med jule- og nyttårsfeiringen. Man får gjerne tid til å slappe litt av, tenke litt, få andre impulser, og få ting litt på avstand. Det kan absolutt ha sine fordeler, og være godt for hodet og hjertet. Som politisk nerd lever og ånder jeg for politikk, saker, utvikling og min kommune. Når man tenker på dette nærmest 24 timer i døgnet, året rundt, og man merker oppturene og nedturene på kropp og sjel er det greit med en «time-out». Nå når vi går inn i 2022 har jeg brukt høytiden til å reflektere over 2021 og se frem mot hva 2022 gir.

En annerledes kommune

Ullensaker kommune har vært en JA-kommune, og har vært viden kjent for dette. Det endret seg etter valget i 2019, og det merkes. Initiativene har blitt færre, mange aktører sier de føler det er vanskeligere å forholde seg til kommunen, og det påvirker deres vilje til å satse her. Det merkes at holdningen i de politiske sakene som behandles er mer «ovenfra og ned» med en mer negativ tilnærming, og behov for å si NEI på tross av at det ikke finnes åpenbare objektive grunner for å gjøre det. Vi ser at vedtak som fattes påfører innbyggere og næringsliv økte skatter og avgifter.

Det er en realitet at det blir dyrere å bo, leve og utvikle i kommunen i 2022 som følge av vedtak fattet i 2021. Vi har spesifikke prosjekter som har kostet kommunen, og dermed skattebetalerne mye penger. (Et eksempel er avfalls sug som kommer på Gystadmarka hvor millionene har fått bein å gå på). Vi har saker der lokalmiljøet ikke lyttes til, som for eksempel i spørsmålet om lokalisering av rusboliger på Algarheim (som også strider mot alle faglige anbefalinger for løsning).

Vi har hatt ferdig avklarte utbyggingsområder hvor dagens politiske regime har endret alle forutsetninger med et pennestrøk, og dermed påført ulike aktører store økonomiske tap på allerede investerte midler. Dette er bare noen, av mange saker som rokker ved Ullensakers identitet og vårt image. Det er ikke bra for kommunen, det er ikke bra for våre innbyggere, og det er ikke bra for vårt næringsliv.

Hva venter oss i 2022?

Jeg har forsøkt å reflektere litt om det er rom for forbedring i 2022. Dessverre ser jeg ikke så mange lys i tunnelen. Viljen til å finne gode løsninger, og samarbeide med de politiske partiene som sitter i opposisjon er totalt fraværende – uansett hvilke forslag, argumenter, eller åpenbare fordeler som løftes frem. I stedet har vi et politisk klima der vi vet at enkelte politikere i posisjonen som ser dette piskes på plass slik at noen få definerer hva som skal vedtas.

Det har vi sett i saker som omhandler omsorgsboliger på Nordby til personer med utviklingshemming, eller ny innfartsparkering/stasjon på Nordby Nord. Det er trist for kommunen, det er trist for de som bor her, det er trist for de politiske prosessene, og det er et demokratisk problem. Det er heller ingenting som tyder på at dette vil endres i 2022. Vi vet at kostnadene for innbyggere knyttet til kommunale avgifter vil øke dramatisk, vi vet at det brukes unødvendige økonomiske ressurser på symbolsaker som dermed gjør at de viktige sakene for kommunens utvikling settes ytterligere tilbake.

Hva er alternativet?

Spørsmålet er jo relevant sett i lys av de momentene som er løftet frem ovenfor. På kort sikt finnes det ikke noe alternativ, med mindre noen av de «som piskes på plass» ser lyset og reiser seg opp i protest. Ellers, er alternativet for oss som ønsker en mer positiv, fremover lent, løsningsorientert, og JA- orientert kommune å vente til valget i 2023. Det betyr ikke at vi sitter stille i 2022 og 2023, men det betyr at vi ikke har et håp om at våre løsninger får støtte.

Men i påvente av valget kan du som bor i Ullensaker reflektere over om JA er bedre enn NEI, om lavere skatter og avgifter gir rom for en bedre personlig økonomi, og at flere investerer i nye arbeidsplasser? Du kan også tenke litt over om vi skaper mer frivillighet og fellesskap ved å være en kommune som spiller på lag og viser interesse når noen kontakter kommunen. Om svaret på disse spørsmålene er JA så har svaret på hva du skal se frem mot i 2023 åpenbart – da kommer din stemme til å bety noe.

Godt nytt år!